Mielipiteet

Ei uskomus- vaan vaihtoehtohoitoa

Medioissa kerrottiin 6.6., että Lääkäriliitto vaatii taas puoskarilakia: sairaille ja lapsille. Lääkärikunta on keksinyt luontaisille hoidoille alkujaan nimen ”uskomushoidot”, jota nimeä käytetään vain Suomessa. Kyseiseen termiin vedoten he sitten vaativat kieltoja, koska nimi kertoo hoitojen olevan ”uskomusta”.

Maailmalla käytetään nimeä CAM- (Complementary and alternative medicine) vaihtoehto- ja perinnehoito. WHO kehotti strategiassaan 2014 lisäämään niiden käyttöä ja parantamaan saatavuutta. Suomessa mentäisiin väärään suuntaan. Vedotaan usein myös Ruotsin puoskarilakiin. Se on kuitenkin jäänne vuodelta 1960, jolloin mm. lapsia piti kurittaa väkivallalla, naisten asiat päätti mies, homot olivat rikollisia tai sairaita ja niin edelleen.

Lääkäriliitto ja skeptikot ovat jo pitkään käyttäneet näitä vihapuheita ja moni uskoo heitä, kun vastineita ei sallita. Millään muulla alalla tai kansanryhmiä kohtaan ei tällaista nykyisin hyväksytä. Lääkäreiden tehtävä ei ole tuomita ihmisiä, heidän valintojaan tai vaatia heille kieltolakeja. Ihmettelen myös, miksi media on lähtenyt tähän mukaan – miksi media ei ota yhteyttä hoitoa käyttäviin tai niitä tarjoaviin? He voisivat kertoa käytännöistä ja esittää niistä tieteellisiä tutkimuksiakin.

Jos nyt ajatellaan, että sairas tai lapsi kokee tulleensa huijatuksi tai vahingoitetuksi joissain hoidoissa, meillä on poliisi ja oikeuslaitos, joka tutkii asian. Tätä asetelmaa toivoisi käytettävän enemmän myös lääkäreiden edustamissa hoidoissa. Lääkäreiden kannattaisikin ensisijaisesti kehittää omia hoitoja paremmiksi. Silloin vaihtoehdot katoaisivat heti tarpeettomina. Kaikki haluavat parhaan ja halvimman hoidon lähiterveyskeskuksesta, mutta kulut, sairaat ja tyytymättömyys järjestelmää kohtaan vain kasvavat.

Ei tietääkseni myöskään mikään CAM-hoito estä menemästä lääkäriin. On siksi väärin pakottaa ihmisiä patenttilääkehoitoihin tai sitten ei saa hoitaa mitenkään. Diagnoosi veisi ihmiseltä päätösvallan itseensä.

Vetoankin päättäjiin ja lakiin, että tämmöisiä leimaavia kieltolakeja ei eri ammattiryhmiä ja kansalaisia kohtaan tehdä. Perustuslaki kieltää asettamasta ketään eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. On olemassa myös laki potilaan itsemääräämisoikeudesta, jonka mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Jouni Jämsä

Dipl. CAM-terapeutti, Lahti


Uusimmat

Fingerpori

comic