Mielipiteet

Elävän musiikin ahdinkoa helpotettava

Koronapandemia on lamauttanut musiikin elävän esittämisen. Rajoitustoimet seurannaisvaikutuksineen ovat vieneet elävät musiikkielämykset yleisöltä ja toimeentulon valtaosalta musiikin esittäjiä. Yleisötilaisuuksien järjestämisen rajoitukset jatkuvat, ja yleisön paluu katsomoihin voi kestää vielä pitkään.

Ammattimaisten musiikin freelance-esittäjien tulonmenetykset on arvioitu Suomessa huhti–elokuussa noin 44 miljoonaksi euroksi apurahojen ja työttömyysturvan vaikutukset mukaan lukien. Esityksiä on mahdollisuuksien mukaan alettu järjestää, mutta toiminta pysyy yleisesti tappiollisena.

Valtiovallan tukitoimet ovat olleet tervetulleita, mutta yksittäisille taiteilijoille suunnatut apurahat eivät ole riittäneet paikkaamaan menetyksiä. Luovien alojen yritystuet eivät ole kohdistuneet taiteilijoille, mikä on ongelmallista. Esitystoiminnan pysähdyttyä ei ole mekanismia, jolla yritystuet siirtyisivät taiteilijaportaalle.

Musiikkiala on kohdistanut myös omia varoja korona-apurahoihin ja -tukiin, mutta niihin ei ole alalla riittävästi resursseja omasta takaa. Tarvitaan tuki-innovaatioita ja lisää tukivaroja, jotka tavoittavat koronakriisin erityisen ankarasti koettelemat taiteilijat.

Orkesterit ja teatterit ovat luoneet kattavat turvaohjeet esitystoiminnalle poikkeusoloissa. Niitä noudattamalla konsertit ja teatteriesitykset voidaan toteuttaa turvallisesti, mutta rajattu yleisökapasiteetti tuottaa toiminnalle tappioita. Yhteiskunnan tuki kulttuurille on ensiarvoisen tärkeää juuri nyt, kun ihmiset kaipaavat jatkuvuutta ja sosiaalisia kulttuurielämyksiä. Siitä huolimatta eräissä kaupungeissa on ryhdytty tässä tilanteessa suunnittelemaan kulttuuritoiminnan alasajoa tai supistamista.

Kulttuuri ja musiikki ovat yhteiskunnan sielu, ja niillä on merkittävä osa kulttuuri-identiteettien rakentumisessa. Niitä tarvitaan kannattelemaan meitä yli raskaan ajanjakson. Tässäkin tilanteessa – ja etenkin nyt – kulttuuri on investointi, joka kannattaa tehdä.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti