Mielipiteet

Emme ole kaikki samanlaisia!

Kahvihetki työpaikalla paljastaa hyvin, mistä yleisesti koostuu työyhteisö: monista yksilöistä, monista eri näkökulmista ja vakaumuksista, tavoista, vahvuuksista ja heikkouksista. Tämä moninaisuus on jokaisen organisaation sekä suuri etu että myös jatkuva haaste.

Yhteiset pelisäännöt ja samasta köydestä vetäminen ovat onnistuneen tiimityön kulmakiviä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisimme kaikki samanlaisia. Liioiteltu, teennäinen ja epärealistinen tiimihenki voi rajoittaa merkittävästi työntekijän persoonallisuutta ja heikentää yhteisön inhimillisyyttä.

Samankaltaisia vaikutuksia syntyy myös silloin, kun ohjeista tehdään ”kiveen hakattuja” sääntöjä. Monissa tilanteissa nämä säännöt eivät valitettavasti varmista tuotteen tai palvelun hyvää laatua, vaan päinvastoin johtavat työntekijöiden kapeaan putkikatseeseen ja sen mukaiseen puolihuolimatomaan toimintaan. Työntekijän vapaus on silloin pois ja samalla yleensä myös hänet vahvuudet, suuri osa hänen ammatillisesta osaamisesta ja hänen kyky tehdä tiimityötä.

Lopussa kyse ei ole enää pelkästään tiimistä tai työyhteisön ilmapiiristä, vaan ennen kaikkea siitä ”lopputuotteesta” eli asiakkaan, potilaan tai autettavan tyytyväisyydestä ja menestymisestä.

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen on perustavanlaatuinen osa organisaation palvelun laatua ja menestystä ylipäätään. Toisaalta, se on jokaisen työntekijän oma hyvin henkilökohtainen asia ja myös hänen velvollisuus. Toisaalta, hyvän ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen on koko organisaation tehtävä.

Työntekijän työhyvinvointi rakentuu esimerkiksi siitä, että hän järjestää oman yksityisen elämän, huolehtii omasta terveydestä ja asettaa omat henkilökohtaiset rajansa. Yhtä lailla siihen kuuluu työntekijän oman persoonallisuuden kohtuullinen ja työpaikkaan sopiva avautuminen.

Organisaation puolesta työhyvinvoinnin rakentamiseen kuuluu muun muassa tiimijäsenten työotteiden, kohtaamistapojen ja eri näkökulmien kunnioittaminen. Näin varmistetaan, että syntyy tervettä yhteistyötä, jossa inhimillisen moninaisuuden voima vaikuttaa yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

Tiimityö ei ole kapea polku vaan leveä tie, jossa jokaiselle on tilaa, jokainen voi tarpeensa mukaan hidastua tai kiihtyä, ohittaa muita tai pysähtyä hetkeksi. Pääasia on, että tiimi on menossa samaan suuntaan tähdäten yhteisiin tavoitteisiin. Sillä lailla työnilo säilyy, palvelu sujuu ja asiakkaat kiittävät.

Hyvää ja iloista töihin paluuta teille kaikille näin kuuman kesän jälkeen!

Franz Schnider

kouluttaja, kehonkielen asiantuntija, Keynote Speaker


Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti