Mielipiteet

Esperi Reikonlinna

Akaan kaupunki on valvonut Esperin Reikonlinnan toimintaa lähes kuukausittain. Esimiestyön kuormitus ja henkilöstön vaihtuminen tuli ilmi näillä valvonnoilla ja niistä on myös Esperin kanssa keskusteltu. Koska huolemme heräsi henkilöstön vaihtumisen myötä sen määrästä ja osaamisesta ja siitä, että esimies ei saa riittävästi työhönsä tukea ja siten pysty vastaamaan hallinnon vaatimuksiin, pyysimme Avin kanssamme valvontakäynnille. Näin valvontaa toteutetaan yhdessä ja varmistetaan, että jatkossakin henkilöstö on osaavaa, ammattitaitoista ja vastaa asukkaiden tarpeisiin ja johtaminen on riittävää.

Yhteisen valvontakäynnin aikaan joulukuussa 2019 esimies oli juuri aloittanut työnsä Reikonlinnassa ja siten tapaamisella sovittiin useista epäselviksi jääneiden tietojen toimittamisesta Aviin jälkikäteen.

Hoivan laadusta kaupungilla ei ole huolta noussut valvontojen yhteydessä eikä myöskään asukkailta, omaisilta tai henkilöstöltä ole sellaista viestiä saatu. Akaan kaupunki on erityisen tarkkaan ja säännöllisesti valvonut osaavan henkilöstön määrää eikä siinä ole havaittu puutteita tai toimintaluvan vastaisuutta. Myös toimitilat on Avin toimesta tarkistettu viimeksi joulukuussa 2018 ja sen mukaan on Esperissä toimittu.

Toiminta on noudattanut sisällöltään yhdistyksen toimintaa eikä perustoiminnassa ole erityisiä muutoksia tapahtunut. Esperi on kuitenkin aloittanut määrätietoiset toimintaprosessien kehittämistoimet ja parannuksia tehdään mm. lääkehuollossa ja sähköisessä kirjaamisessa. Avin kanssa on yhdistyksen toimintaa valvottu vuosien aikana yhteisillä käynnillä useita kertoja. Näiden valvontojen perusteella ei ole noussut ilmi toiminnan epäkohtia ja on siten perusteltua olettaa, että sen sisältöinen toiminta on asianmukaista palvelun tuottajan vaihdoksenkin jälkeen. Akaan kaupunki kehittää omaa valvontaansa sen mukaan, mitä Avi edellyttää toiminnalta tällä hetkellä.

Esperin kanssa yhteistyö on toiminut avoimesti ja asiallisesti. Arjen yksittäisistä ongelmista on voitu käydä vuoropuhelua hyvässä hengessä ja yhdessä ratkaisuja etsien. Kehittämistyö esimiestyön vahvistamisessa, toiminnan nykyaikaistamisessa ja asiakirjojen ajan tasalle saattamisessa on jo käynnissä. Yhteisellä valvonnalla Avin kanssa saadaan selville myös se, miten nykytoiminnan vaatimukset eroavat aiemmasta toiminnasta ja mitä vaatimuksia Avi asettaa kuntien suorittamalle valvonnalle. Tämä yhteistoiminta auttaa kuntaa kehittymään valvojana ja siten myös varmistamaan hyvät ja laadukkaat palvelut kuntalaisille.

Uusimmat

Fingerpori

comic