Mielipiteet

Etäopetukseen vain ääritilanteessa! – Opiskelijoiden hyvinvointia ei saa uhata kevyin perustein, ei edes terveyden tähden

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Koronaepidemian tukahduttaminen on osana jokaisen arkea, mutta tällä hetkellä toimet uhkaavat pahiten toisen asteen opiskelijoita. Kanta-Hämeen pandemiaryhmän ja maakunnan kunnanjohtajien 27.11. antamassa lausunnossa kehotetaan toisen asteen oppilaitoksia siirtymään osittaiseen etäopetukseen ja matalalla kynnyksellä täyteen etäopetukseen. Vaikka tilanne alkaa olemaan paha, on tämä toimi kevään näytön perusteella äärimmäisen raskas ja vaikuttaa opiskelijoihin vahvasti – eikä vaikutus ole positiivinen.

Suomen Lukiolaisten Liiton keväällä teettämän kyselyn mukaan lukioiden siirtyminen etäopetukseen ei sujunut hyvin ja sen vaikutukset näkyivät negatiivisesti opiskelijoissa. Kyselyyn vastanneista 60 prosenttia koki etäopetuksen henkisesti raskaaksi. Etätöiden takia lukiolaisten arkeen ei jäänyt välttämättä aikaa edes syödä tai ulkoilla. Perheongelmat lisääntyivät kevään aikana radikaalisti, ja tämä näkyi nuorten mielenterveydessä. Monen oppilaan ylioppilaskirjoitukset epäonnistuivat epidemian takia täysin.

Etäopetukseen siirtyminen eriarvoistaa oppilaita. Keväällä nähtiin, että osa oppilaista pärjää etäopetuksessa, kun taas osan koulunkäynti muuttuu sen aikana mahdottomaksi. Negatiiviset vaikutukset osuvat valitettavasti juuri niiden kohdalle, joille opiskelu ja oppiminen on muutenkin vaikeaa. Lukiossa jokainen kurssi merkitsee, ja etäopetukseen siirtyminen voi kääntää nuoren tulevaisuudennäkymät huonoon suuntaan. Erityisesti näin on keväällä ylioppilaaksi kirjoittavilla opiskelijoilla: ei vaikuta reilulta, että hätäisesti voimaan saatetut epidemiatoimet pilaavat ylioppilaskirjoitukset. Ne taas vaikuttavat suoraan jatko-opiskelupaikan saantiin, joka nykypäivänä käytännössä määrää tulevaisuuden.

Monille koulu on ainoa paikka päästä pakoon kotiongelmia sekä ainoa paikka saada apua mielenterveydellisiin ongelmiin, joiden määrä on noussut opiskelijoiden keskuudessa huolestuttavasti jo pitkään. Jos nämä tuet eivät ole saavutettavissa, ovat seuraukset usein katastrofaaliset. Koronaepidemian hoidossa fyysinen terveys laitetaan psyykkisen edelle surutta, lähes ajattelematta tämän seurauksia. Koronatartunta on vakavuudestaan huolimatta väliaikainen, kun taas henkiset ongelmat vaikuttavat usein vuosien tai jopa koko elämän ajan. Jos aiomme vaarantaa nuorten mielenterveyden, on meidän harkittava sen seurauksia vakavasti.

Etäopetukseen siirtyminen jakaa oppilaiden mielipiteitä vahvasti. Toisaalta jokainen haluaa suojella sekä itseään, että erityisesti läheisiään koronatartunnalta ja moni uskoo etäopetuksen tehoavan tähän. Toisaalta kevään antama näyttö koulunkäynnin vaikeudesta, henkisestä kuormituksesta ja oppilaiden eriarvoistumisesta etäopetuksessa herättää huolta ja vastustusta toimenpidettä kohtaan. Mihin toimiin päädytäänkin, ei keväällä nähty saa toistua.

Osittaiseen tai täyteen etäopetukseen siirryttäessä luotamme opettajien, koulupsykologien ja muun henkilökunnan ammattitaitoon ja ymmärrykseen, että nämä pystyvät turvaamaan oppilaiden ja jaksamisen parhaansa mukaan ja että nämä pystyvät opiskelijoita kuuntelemalla toteuttamaan opintojen järjestämisen paremmin kuin menneisyydessä.

Vaikka Suomen koronatilanne pahenee, on Forssan tautitilanne vielä hyvä. Etäopetukseen siirtymisellä on tiettävästi äärimmäisen vakavat vaikutukset oppilaiden hyvinvointiin, oppimiseen, tasavertaisuuteen ja tulevaisuuteen eikä sitä pidä toteuttaa kuin äärimmäisessä hädässä, jota Forssassa ei vielä ole.

Uusimmat

Fingerpori

comic