Mielipiteet

Evon havaintometsiä ei tule rauhoittaa – Paikalliset toimijat kärsivät hankkeesta

Kuva: Kati Laitinen
Kuva: Kati Laitinen

Ympäristöministeriö havittelee Evon metsiä omaan hallintaan perustamalla tiedekansallispuiston ja perusti työryhmän MMM:n mielipidettä kuulematta.

MMM:n tulee perustaa toimikunta kehittämään Evon toimintaa, eikä hätäisesti ryhdytä perustamaan tiedekansallispuistoa.

Evolla on järjestetty metsätaidon kilpailuja. Kilpailut toteutetaan metsässä 1–5 km radoilla, joissa on metsätalouden ja luonnon kysymyksiä. Radat tehdään eri paikkaan. Kilpailutoiminta tarvitsee nykyisen laajan metsämaaston.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä ovat Suomen parhaiten kasvavat metsät. Nykyinen kasvu on Hämeessä noin 8 m3/ hehtaari/vuosi. Mikäli 4600 hehtaaria rauhoitetaan, niin kasvu, noin 37 000 m3, jää hyödyntämättä. Metsän kasvu 30–50-vuotiaana on parhaimmillaan 20–25 m3 /ha/v. Kestävät hakkuut saadaan kasvattamalla eri-ikäisiä metsikkökuvioita. Käytetään jalostettuja taimia.

Viljely ja luontainen uudistaminen voidaan yhdistää. Taimikonhoidossa valitaan parhaat yksilöt. Suositaan sekapuustoja. Tilakohtaisesti tulisi olla taimikoita 25 %, nuoria metsiä 30 % ja varttuneita metsiä 30 % ja uudistusikäisiä 15 % pinta-alasta. Mitä enemmän metsä kasvaa, niin enemmän voidaan hakata ja kartuttaa hiilivarastoa puihin ja maahan. Vanhat kuusikot ovat alttiita kirjanpainajatoukille ja laholle Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

 

Metlan ja LUKE:n valtakunnan metsien inventoinnit (VMI ): Suomen puuston tilavuus VMI-mittaukset 538 milj. m3 vuonna 1953 ja 2464 milj. m3 vuonna. 2016 . Puuvarasto/hiilinielu on lisääntynyt 926 milj. m3.

Puuston vuotuinen kasvu 1953 oli 2,5 m3 /ha ja koko kasvu 55 milj.m3. 2016 vuotuinen kasvu oli 4,8 m3 /ha ja koko kasvu 110 milj. m3 / v.

Paikalliset toimijat kärsivät hankkeesta. Valtio saa hakkuutuloja yli 1 milj. euroa /v. Kuntien verotulot hupenevat. Kaupat ja palvelulaitokset menettävät asiakkaita. Paikalliset metsäalan toimijat ja puun ostajat luovat työtä ja tuottoa Hämeen metsistä. Mikäli tiedekansallispuisto perustetaan, niin Hämeen alueen puun jalostajat joutuvat hankkiman puut pitkiltä matkoilta. Kustannukset nousevat ja puuralli lisääntyy. Paikallisten ostovoima kärsii.

Uusimmat

Fingerpori

comic