Mielipiteet

Faktaa ja vaikuttavuutta seudun sote-palveluiden turvaamiseksi

Hykyn merkitys sote-tuottajana muuttuvassa ympäristössä puhuttaa. Joillakin tuntuu olevan käsitys, että kahdeksan tähden sairaalahankeessa Hyky on vahva keskusteleva kumppani. Tämä on väärä käsitys. Sairaanhoitopiiri on se, joka keskustelee ja neuvottelee, Hyky on mukana vain kuntaosuusmaksajana ja sairaanhoitopiirin yhteistyön kautta hankkeessa. On tärkeää miettiä kustannuksia ja palveluja, mitä haluamme tarjota ja mitä haluamme saada laadukkaasti ja vaivattomasti, kuitenkin hintalappu huomioiden edelleen seudullamme. Päällekkäisiin toimintoihin seudullamme ei ole varaa. Meidän on pysyttävä muutoksessa mukana joustavasti.

On mielestäni tärkeää, että erikoissairaanhoito siirtyisi sairaanhoitopiirin vastuulle, silloin se olisi laadukkaasti turvattua ja vastuullisuus toiminnassa olisi kuitenkin seurattavissa ja vaikuttavuus toimintaan olisi edelleenkin olemassa. Erittäin tärkeänä pidän perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän työn merkityksen. Perusterveydenhuollon palvelujen, riittävän lääkäri- ja hoitajasaatavuuden merkitys on kullanarvoista. On pidettävä kiinni osaavista käsistä. Tulevaisuudessa tärkeänä näen edelleen lähipalvelujen, esimerkiksi oman terveysaseman pysymisen Jokioisilla sekä muissakin ympäristökunnissa. Tämän tason palvelun pitää olla kuntalaista lähellä, mutta sitä on edelleen kehitettävä tarpeita vastaavaksi, joustavammaksi.

Kustannustehokkaasti ajatellen hyvä perusterveydenhuolto on avainasemassa sairauksien varhaisessa hoidossa sekä ennaltaehkäisyssä ja ohjaa sekä vaikuttaa terveyttä tukevaan elämäntapaan. Tästä on kaikille hyötyä asiaa tarkastellen sekä talouden- että elämänlaadun näkökulmasta.

Meillä on hykyssä leikkaustoiminnan jälkeen kehitetty poliklinikkatoimintaa ja palvelut pysyneet lähellä ja kehittyneet. Tätä toimintaa on tärkeä jatkossakin saada kehitettyä ja olla mukana kiinnostavana yhteistyökumppanina sairaanhoitopiirille. Kehitystyötä tehdessä näen merkityksellisen henkilökunnan motivaation sekä kuulemisen ja kuinka henkilökuntaa johdetaan luotettavasti eteenpäin muutoksissa.

Lisäksi olen huolissani, onko sosiaalipuolen palvelut liian kuormittaneet? Ymmärrän ettei vanhaan menneeseen aikaan ole paluuta, kuitenkin peräänkuulutan mahdollisuutta, että olisi helppoa ja nopeaa tavoittaa sosiaalityöntekijä ja yhteistyöllä olisi jatkuvuutta. Ne, kenellä on avuntarve ja heikommassa asemassa, ovat usein heitä, jotka herkimmin vaurioituvat. Varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevän työn merkitykseen lapsen, nuoren ja perheiden elämässä pitäisi olla paremmat resurssit. Nyt tämä ei toteudu. Tällä on vaikutusta tulevaisuudessa niin yksilö- kuin yhteiskunnan tasolla.

Julkisen puolen palvelujen merkitys ja kehittäminen on pidettävä vahvana. Yksityisten palvelujentuottajien merkitys on kasvava trendi, mutta se ei voi korvata seudullamme eikä maassamme julkista rakennetta ja toimintaa mikä on jo saavutettu.

Uudet hoitajat, joita seudullamme koulutetaan, ovat myös riippuvaisia Hykyn tarjoamista harjoittelupaikoista. Jos paikkoja ei ole, ei ole koulutustakaan jatkossa seudullamme.

Kehitetään faktoihin pohjautuen realistisesti sote-palveluitamme, eikä varsinkaan välitetä virheellistä ja asenteellista tietoa tulevaisuutemme realistisista vaihtoehdoista.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti