Mielipiteet

Forssa edelläkävijäksi uuden ajan puurakentamisessa – Massiivihirsirakentamista edistävällä poikkeamispäätöksellä saisi myönteistä huomiota

Hämeenlinnan ensimmäinen puukerrostalo nousi Visamäkeen toissa vuonna. Kuva: Pekka Rautiainen
Hämeenlinnan ensimmäinen puukerrostalo nousi Visamäkeen toissa vuonna. Kuva: Pekka Rautiainen

Forssa täyttää jo kaikki juuri nyt kovin kiinnostavan ”viidentoista minuutin kaupungin” kriteerit. Kaupungin mainio sijainti ei ole huonontunut pariin sataan vuoteen, sekään. Puistojen kaupungilla on nyt tilaisuus nostaa järkivihreys seuraavalle tasolle maailmankirjojen mentyä uuteen järjestykseen ilmastonmuutosherätyksen ja pandemian jäljiltä.

Yksi Forssan viehättävimpiä piirteitä on pienimittakaavaisuus yhdistettynä tiiveyteen ja palveluiden läheisyyteen puistojen, luonnon ja kulttuuriympäristöjen keskellä. Juuri nyt pääkaupunkiseudulla uudenlaiseen, ”huokoiseen” ja monipaikkaiseen työnteon tapaan ja uudenlaiseen pikkukaupunkilaisuuteen kaipaavat tähyävät uusia, kiinnostavia paikkoja, joihin tehdä kotinsa.

Forssan mittakaavalla ja valmiilla palvelu- ja infraverkolla olisi nyt vahvaa tilausta siksikin, että ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta kaikkein paras rakentaminen syntyy hiiltä varastoivalla, lähellä kasvaneella massiivihirrellä, joka taas on mm. paloteknisesti parhaimmillaan 1-2-kerroksisena. Lukkonurkkaisena pelkkahirsi sopii myös kaupunkimaisemaan kauniisti ja paloturvallisena rakentaminen voi olla tiivistäkin. Oikein suunniteltuna, käytettynä ja hoidettuna hirsirakennus kestää satoja vuosia ja siinä säilyy tallessa sekä hiili että asukkaiden terveys.

Sekä EU että Suomen valtio ovat jo linjanneet, että pandemian jälkeinen jälleenrakennus tulee olemaan ilmastonmuutosta torjuvaa ja sen vaikutuksiin varautuvaa ja tätä tullaan tukemaan monin tavoin. Jotta tähän hyvään pääsee mukaan, on oltava valmiiksi mietittyjä hankkeita ja konsepteja sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Hyvillä konsepteilla on myös vientiä sekä kotimaassa että ulkomaille.

Forssan seudun vahva kierrätysteollisuus on luonnollinen kumppani tässä uuden ajan rakentamisessa. Jos hamppueristettä, puueristettä, vaahtolasia, biohiiltä ja rakennuspuutavaraa, kunnostettuja rakennusosia ja monimuotoisuutta edistävää viherrakentamista saa mahdollisimman läheltä, aina parempi. Ehkä jonakin päivänä Forssassa on myös massiivihirsirakentamisen koulutusta ja seudun metsissä kasvavalle puulle tulee sanan mukaisesti kestävää käyttöä.

Forssan asemakaavoissa on jo paljon yksi- ja kaksikerroksiselle ilmastoystävälliselle asuinrakentamiselle sopivia rakennuspaikkoja lähellä palveluita ja valmiin kunnallistekniikan äärellä. Nykyisissä kaavamääräyksissä mainitaan julkisivumateriaalina yleensä lautaverhous, mutta esimerkiksi alueellisella poikkeamispäätöksellä voitaisiin rakennuksissa sallia myös verhoamaton, peittomaalattu massiivihirsipinta. Massiivihirsirakenteen lämpöenergiaetuja nimittäin menetetään, jos se verhotaan ilmaraolla varustetulla ulkoverhouksella. Näkyvä massiivihirsipinta kertoo myös hyvin konkreettisesti, että tässä on tehty ilmastoteko.

Ilmastonmuutosta aidosti torjuvaa massiivihirsirakentamista edistävällä poikkeamispäätöksellä saisi myönteistä huomiota asialle kaupungille ja koko seudulle. Järkivihreys saisi uutta sisältöä ja Forssan seutu olisi taas uuden ajan rakentamisen ja yleisen hyvän edistämisen etujoukoissa.

Uusimmat

Fingerpori

comic