Mielipiteet

Forssan johdossa huonoja häviäjiä – Forssan kaupunginvaltuuston päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Tein valituksen hallinto-oikeudelle Forssan valtuuston päätöksestä (22.6.2020 § 47), jossa päätettiin monitoimikeskuksen suunnitelmista ja nettokustannuksista, koska koin, etteivät asiat menneet kokouksessa kuntalain mukaisesti.

Esitin valtuustossa 22.6.20 § 47, että valtuusto päättää, että kyseiseen monitoimikeskushankkeeseen otetaan rakennusajaksi ulkopuolinen rakennusvalvoja. Minun ehdotustani kannattivat useammat valtuutetut. Kun kunnan ylimmässä päätöksentekoelimessä valtuutettu tekee ehdotuksen, jota muut kannattavat, on esityksestä äänestettävä, vaikka asiaa ei olisi valmisteltu etukäteen. Valtuusto voi päättää kannatusta saaneesta asiasta äänestämällä.

Jostain syystä kokoomuslainen puheenjohtaja ei päästänyt asiaa äänestykseen ja pöytäkirjasta ilmenee, kuinka valtuuston puheenjohtaja toteaa, ettei asian kyseisessä kokouksessa käsiteltäväksi ottamisesta saavutettaisi yksimielistä päätöstä ja siksi allekirjoittaneen tekemästä päätöksestä ei ole äänestetty. Puheenjohtaja ei voi itsevaltaisesti päättää äänestyksen lopputulosta, vaan asiasta olisi pitänyt äänestää. Eikä edellä mainittua laittomuutta voi korjata sillä, että puheenjohtaja esittää myöhemmin samaan asiaan ponsiesitystä. Ponsiesitys ei poista virhettä, joka aiheutui asiassa jo aikaisemmin.

Hallinto-oikeus on tehnyt valituksestani seuraavan päätöksen: ”Kun kokouksessa tehdystä kannatetusta ehdotuksesta ei ole äänestetty, valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä.” Hallinto-oikeus asettui valitukseni kannalle.

Jotkut forssalaiset virkamiehet ja poliitikot ovat huonoja häviäjiä. He haluavat nyt valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää heille valitusluvan. Olen varma, että yksimielinen hallinto-oikeuden päätös pysyy voimassa ja virkamiesten valitusrumba ja siihen käytetty aika on turhaa.

Mielenkiintoista on, että pari viikkoa sitten samat virkamiehet valittivat Forssan Lehdessä sitä, ettei heillä ole työkiireiltään aikaa vastata valtuutettujen valtuustoaloitteisiin mm. monitoimikeskuksesta. Joitain asiasta tehtyjä aloitteita on haudottu hallinnossa jopa 3,5 vuotta. Virkamiehillä ei siis ole ollut aikaa tehdä työtä, joka heille kuuluu. Nyt heillä on kuitenkin aikaa lähteä valitusrumbaan tällaisessa asiassa, jonka he itse jo muutosesityksillään korjasivat. Kaupunginhallitus päätti viime syksynä monitoimikeskuksen ulkopuolisesta rakennusvalvonnasta ja elokuussa 2020 valtuusto itse oikaisi kesäkuussa tehdyn virheen.

Johtopäätös tästä kaikesta on, ettei Forssan valtuusto toimi demokraattisesti. Meidän joidenkin ääni halutaan vaientaa. Ulkopuolisen rakennusvalvonnan tärkeys oli ilmiselvä ja sitä kannatettiin sekä oikealta että vasemmalta, mutta esitys tuli väärältä suunnalta eli minulta.

Samaa kokoomuslaista ylimielisyyttä on ollut koko sen ajan, kun monitoimikeskushanketta on viety eteenpäin. Jos ei ole veisannut samaa kokoomuslaista virttä, on ääni haluttu vaientaa. 30 miljoonan kouluhanke on ollut erityisesti kokoomuksen hanke. Nyt, kun rahat loppuvat monitoimikeskushankkeeseen, vaaditaan Talsoilan koulun lakkauttamista. Monitoimikeskukseen yritetään ahtaa Talsoilan koulun oppilaat, vaikka ei edes tiedetä, sopivatko he sinne. Toivon jo lopulta oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa päätöksentekokulttuuria Forssassa.

Uusimmat

Fingerpori

comic