Mielipiteet

Forssan kouluverkkoraportin ongelmakohdat – On aliarvioivaa esittää kouluverkon supistamista vain yhdellä näkökulmalla, Talsoilan koulun sulkemisella

Talsoilan koulu saatetaan laittaa kiinni, kun uusi monitoimikeskus avaa ovensa. Päätöstä ei ole vielä tehty. Kuva: Tapio Tuomela
Talsoilan koulu saatetaan laittaa kiinni, kun uusi monitoimikeskus avaa ovensa. Päätöstä ei ole vielä tehty. Kuva: Tapio Tuomela

Forssassa virkamiehet ovat kaikessa hiljaisuudessa valmistelleet raporttia, joka julkaistiin 26.1.2021 ja on parhaillaan Forssan kotisivuilla tutustuttavissa. Kyseistä raporttia kutsutaan Forssan perusopetuksen kouluverkkoraportiksi, vaikka oikeasti kyseessä on raportti Talsoilan koulun sulkemisesta.

Kyseisen raportin mukaisesti Forssan perusopetuksen oppilasmäärä tulee laskemaan tulevina vuosina suuresti. Parhaillaan on käynnissä uuden monitoimikeskuksen rakentaminen, joka korvaa Tölön ja Kuhalan koulurakennukset sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkodit, ja ohjaa tämän alueen oppilaat uuteen rakennukseen.

Ongelmaksi tässä vähentyvän oppilasmäärän tilanteessa muodostuukin se, että näiden alueiden oppilaat eivät riitä täyttämään monitoimikeskusta, vaan oppilaita tulee haalia sinne myös muilta alueilta. Juuri julkaistussa kouluverkkoraportissa yksioikoisesti ehdotetaan tilanteen ratkaisuksi Talsoilan koulun lakkauttamista, huomioimatta mitään muuta vaihtoehtoa. Kyseinen raportti toistaa kautta linjan säästöä, joka syntyy Talsoilan sulkemisesta, vaikka säästöä olisi yhtä lailla saatavissa minkä tahansa muun koulun sulkemisesta. Myöskään perusteluja muiden koulujen sulkemisen torppaamiselle ei esitetä.

Talsoilan koulu on Forssan suurin alakoulu, jossa ainoana on kaksisarjaiset luokat. Tämä kertoo paitsi alueen elinvoimasta, myös siitä, että laskennallisesti tästä määrästä on varaa oppilaiden vähentyä. Se, mikä Forssan kouluverkossa on ongelma, on se, että lapsimäärä ei riitä muihin kouluihin tuottamaan edes yhtä täyttä luokallista oppilaita, ja tätä vajetta pyritään nyt paikkaamaan siirtämällä Talsoilan oppilaita näihin muihin kouluihin.

On alueen asukkaita, sekä muitakin kuntalaisia aliarvioivaa lähteä esittämään kouluverkon supistamista vain yksi näkökulma edellä, eikä huomioida muita vaihtoehtoja. Kouluverkkoraportissa ei esitetä esimerkiksi tarkemmin esiopetuksen järjestelyä, vaikka siihen lapsimäärän väheneminen ensimmäiseksi osuu. Olisiko sieltä saatavissa säästöä? Entä lapsinäkökulma koulupolun rakentumisessa? Ollaanhan Monikylään jo suunniteltu esiopetus, jotta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen linja on katkeamaton? Miten käy liikuntatilojen, jos hyvin ahkerassa käytössä oleva Talsoilan koulun liikuntasali poistuu liikuntaryhmien käytöstä?

Miltä mahtaakaan tuntua Talsoilan oppilaista, jos oma tuttu luokkaa hajoaa kolmeen eri kouluun? Miten tässä toteutuu lapsiystävällisen Forssan toimintaperiaate, jos lapsia siirrellään koulusta toiseen? Miten perustellaan huoltajille ja lapsille se, että Forssan suurin ja samalla elinvoimaisin koulualue jää ilman omaa koulua, jotta muiden alueiden koulut eivät käy vajaakäytöllä? Entä miten käy alueen kiinteistöjen arvon (jotka pääosin ovat pientaloja)?

Miksi kouluverkkoraportissa ei esitetä muiden koulurakennusten kuntoraporttia tai esitetä esimerkiksi perusteluja paljon mainitulle pedagogiselle edulle Talsoilan sulkemisessa? Miksi kouluverkkoraportissa ei ole mainittu mahdollisia koulukyytien kustannusten kasvua Talsoilan suljettua?

Kyseinen kouluverkkoraportti ei valitettavasti täytä tehtäväänsä neutraalina selvityksenä nykyisestä Forssan perusopetuksen tilanteesta, eikä näin asenteellisena sekä kysymyksiä täynnä olevana myöskään anna oikeaa kuvaa kaupungin päättäjille.

Uusimmat

Fingerpori

comic