Mielipiteet

Forssan kouluverkosta kaikille kaupunginvaltuutetuille – On toivottavaa, että jokainen päättäjä on tutustunut lehtikirjoitteluun, tietoihin ja erilaisiin kannanottoihin

Talsoilan koulun kohtalo kuumottaa. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL
Talsoilan koulun kohtalo kuumottaa. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL

Forssan kaupungin vähenevään oppilasmäärään ja kiristyviin säästöpaineisiin on jo pitkään haettu ratkaisua koko kouluverkon uudistamisella. Yhtenä ratkaisuna asiaan päätettiin rakentaa Monikylä, joka yhdistää useampia yksiköitä saman katon alle. Seuraavana ratkaisuna on esitetty Talsoilan alakoulun sulkemista, ja Talsoilan alueen oppilaiden sijoittamista muihin kouluihin. Tämän kaltainen koko kaupungin kouluverkkoa koskeva päätös on onneksi vielä sinettiään vailla, sen tullessa jossakin vaiheessa kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Talsoilan koulun vanhempainyhdistys on yhtenä tahona ollut nostamassa esiin koulun sulkemiseen liittyvää problematiikkaa sekä aktiivisesti ehdottanut muita säästöratkaisuja. On toivottavaa, että jokainen asiasta päättävä valtuutettu on tutustunut paitsi lehtikirjoitteluun myös kouluverkkoasiasta kerättyyn infoon sekä erilaisiin kannanottoihin, jotta jokaisen päätöksen takana on tarvittava määrä informaatiota.

Talsoilan koulu on Forssan alakouluista suurin, ja ainoa, jossa tällä hetkelläkin on kaksisarjaiset luokat. Tämä tarkoittaa, että koulun sulkeminen koskettaa merkittävää osaa kaupunkimme perheitä, jotka ovat valinneet nimenomaan Talsoilan koulualueen asuinpaikakseen. Forssan vähenevä oppilasmäärä koskee ihan jokaista koulua, mutta jo kouluverkkoselvityksenkin laskelmien mukaan Talsoilassa tulee säilymään hyvin elinvoimainen oppilasmäärä, vaikka koulu jossakin vaiheessa siirtyisikin yksisarjaiseksi.

Koulun sulkeminen asettaisi monet perheet hyvin vaikeaan tilanteeseen lasten koulumatkan pidentyessä. Vaikka koulumatkojen pituudet eivät kaupungin sisällä ole missään suuret, on sillä jokaisen perheen elämään suuri vaikutus, viettääkö lapsi koulureitillään 15 minuuttia, vai 45 minuuttia. Tämä on ehdottomasti yksi lapsiystävällisimmistä asioista, joiden muutoksella olisi suuret vaikutukset lapsiin ja heidän turvallisuuteensa.

On totta, että olemme tilanteessa, jossa säästöjä on haettava, mutta muitakin vaihtoehtoja kuin Talsoilan koulun sulkeminen löytyy. Näitä vanhempainyhdistys on aktiivisesti nostanut jo aiemmin esiin, mutta tekee sen vielä tässä uudestaan:

– Mitä jos Kehräämön tiloissa sijaitseva esiopetus ja muu varhaiskasvatus sijoitettaisiinkin Monikylään?

– Mitä jos meillä jatkossa olisikin vain yksi yläkoulu?

Yllä olevien ehdotusten etuja on aiemmin avattu jo useissa kirjoituksissa, toivottavaa onkin, että jokainen valtuutettu on tutustunut myös näihin, jotta pystyy muodostamaan kantansa asiaan muutenkin kuin virkamiesten toitottamalla, yhden ratkaisun mallilla.

Talsoilan vanhempainyhdistys on yhtenä tahona ollut mukana antamassa lausunnon kouluverkkoselvityksessä. Lausunnossa mm. nostetaan esiin se seikka, että oppilasennusteet eivät aina pidä paikkaansa. FCG-konsultointi Oy julkaisi vuonna 2016 Forssan palveluverkkoselvityksen, jonka arvion mukaan lukuvuonna 2020-2021 Talsoilan koulussa olisi 199 oppilasta. Kuitenkin todellinen luku on 229 oppilasta, eli 30 oppilasta enemmän kuin arviossa. Nykyisestä kouluverkkoselvityksestäkin voi nähdä, että Talsoilan koulussa säilyy oppilasmäärä, jolla saavutetaan järkevät luokkakoot ja oppilasryhmät.

Ovatko kaupunkimme valtuutetut sulkemassa siis juuri sitä koulua, jossa oppilaita riittää ja jonka alueen merkittävä osa kaupunkimme lapsiperheistä ovat valinneet kodikseen?

Uusimmat

Fingerpori

comic