Mielipiteet

Forssan mallin – ESH +PTH yhdessä – jatkuminen on turvattu – Ei ole tarvetta siirtää Forssan sairaalan erikoissairaanhoidon päätösvaltaa sairaanhoitopiiriin

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan sairaalan jäsenkunnat päättivät v.2000 ottaa aluesairaalamme pois Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä turvataksemme erikoissairaanhoidon palvelujen jatkumisen lähipalveluina seutumme asukkaille. Sairaalamme lääkärien, lähinnä kirurgien siirto Kanta-Hämeen keskussairaalaan paikkaamaan lääkäripulaa siellä, oli syy eroon.

Seudulla tehtiin rohkea ratkaisu yhdistämällä aluesairaalan ja kansanterveystyön kuntayhtymät yhdeksi palvelujen tuottajaksi v. 2001 alusta. Näin syntyi maan kuulu ”Forssan malli”, jossa erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto tuotettiin saman kuntayhtymän toimesta. Forssan malli osoittautui hyvin toimivaksi ja kustannustehokkaaksi. Olimme vuosia THL:n tilastoissa oman sarjamme maan kolmen parhaan palvelujentuottajan joukossa! Tästä saamme olla aidosti ylpeitä. Nukutuksessa tehtävät leikkaukset (n. 900 v) siirtyivät Forssan sairaalasta asiakkaan valinnan mukaiseen keskussairaalaan 1.5.2018.

Forssan mallin mukainen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistoiminta jalkautetaan tulevassa SOTE-uudistuksessa koko maahan. ” Forssan malli ei ole mennyttä aikaa”. Se on voimissaan ja edustaa lähipalveluina tulevaisuuden tehokasta palvelutuotantoa! Erikoissairaanhoidon palvelut tuodaan keskussairaaloista perustasolle ESH-lääkärin vastaanottoina Forssan mallin mukaisesti. Tästä tullaan säätämään oma lainsäädäntö osana SOTEA.

Forssan sairaalassa toimii nykyään eri erikoissairaanhoidon alan poliklinikkavastaanottoja. Keskussairaaloihin asiakas lähetetään tarvittaessa tutkimusten jälkeen useimmiten operoitavaksi tai saamaan muita vaativimpia hoitoja.

Lisäksi SOTE-uudistuksessa on oma lakipykälä, joka velvoittaa tarjoamaan perusterveydenhuollon palvelut lähipalveluina. Tällä turvataan lääkäriin ja hammaslääkäriin sekä terveydenhoitajalle pääsy maaseutukunnissa lähipalveluina.

HYKYN hallitus teki päätöksen 14.9.2020 selvittää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa sitä, miten kattavasti keskussairaala pystyisi turvaamaan sairaalamme erikoissairaanhoidon poliklinikoiden toiminnan.

Viranhaltijavalmistelun ja selvitysten tulos ”Projektisuunnitelmaehdotus” ei vakuuttanut eikä turvaa sairaalassamme kaikkien poliklinikkapalvelujen jatkumista. Suurin syy on lääkäripula keskussairaalassa. Lääkäripulaa keskussairaalassa olisi nytkin paikattu Forssan sairaalan lääkäreillä, kuten jo 2000-luvun alussa tapahtui.

Edellä kerrotun johdosta ei ole perusteltua tarvetta siirtää Forssan sairaalan erikoissairaanhoidon järjestämisvastuuta ja päätösvaltaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin. SOTE-uudistuksessa turvataan Forssan mallin mukaisen erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan jatkuminen Forssan sairaalassa.

Tästä syystä Hykyn hallituksen päätös 14.12.2020 oli perusteltu. Seuraavaksi tarvitaan Hykyn palvelujen vahvaa kehittämistyötä yhteistyössä alan osaavan ja motivoituneen henkilökunnan kanssa. Henkilöstön rekrytointiin pitää myös hakea uusia vetovoimaisia keinoja.

Hyvää alkaneen uuden vuoden jatkoa toivottaen

Uusimmat

Fingerpori

comic