Mielipiteet

Forssan sairaalan tulevaisuudesta

Lounais-Hämeen keskustalaiset päättäjät Hyvinvointikuntayhtymän (Hyky) hallituksessa ja yhtymävaltuustossa kiirehtivät neuvotteluja Forssan sairaalan palvelutuotannosta osana Tähtisairaalaa.

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit ovat yhdistämässä voimansa tavoitteena rakentaa korkeatasoinen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto, joka houkuttelee sekä alan työntekijöitä että asiakkaita sekä turvaa tulevaisuudessakin lääkärien sekä hoitoalan työntekijöiden korkeatasoisen koulutuksen ja sitä kautta riittävän henkilöstön saatavuuden.

Pirkanmaalla on jo tehty kuntien kanssa yhdessä neuvotellen erinomaisen hyvin toimiva erikoissairaanhoidon työnjako viiden sairaalan kesken mukaan lukien Tampereen Yliopistosairaala.

Tätä samaa hyvin toimivaa neuvottelukulttuuria Keskustan Hykyn hallituksen ja yhtymävaltuuston jäsenet odottavat myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä sovittaessa erikoissairaanhoidon toiminnan järkevästä jakaantumisesta Forssan, Riihimäen ja Hämeenlinnan sairaaloiden kesken.

Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymän hallitus vastaa yhdessä seutumme kuntien kanssa siitä, että me selkeästi linjaamme omat tavoitteemme sairaalamme tulevaksi toiminnaksi. Hykyn hallituksen konkreettiset päätökset vielä puuttuvat.

Sairaalamme tulevat palvelut pitää rakentaa seutumme väestön tarpeista lähtien. Seutumme vanhusväestön määrän kasvu edellyttää sairaalamme toimintaa kehitettävän sekä geriatrian että kuntoutustoiminnan osaamisen kehittämisellä alan korkeatasoiseksi osaamiskeskukseksi sairaalassamme. Ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys sairaalassa on säilytettävä tulevaisuudessakin.

Tämän lisäksi on valmisteltava Forssan sairaalan muun erikoissairaanhoidon kehittämissuunnitelma, joka on neuvoteltava yhdessä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien kanssa. Täten toimien turvataan parhaiten erikoissairaanhoidon riittävät resurssit sairaalassamme.

Tällä hetkellä Forssan sairaalassa toimii noin 20 erikoissairaanhoidon poliklinikkaa. Ne tuovat alan erikoissairaanhoidon lähipalveluiksi asiakkaillemme, Tätä tärkeää työtä pitää jatkaa sopimalla siitä, että molemmat sairaanhoitopiirit yhdessä vastaavat Forssan sairaalan erikoislääkäreiden palvelujen järjestämisestä.

Lounais-Hämeen Keskustan Hykyn hallinnossa toimivat päättäjät kiirehtivät neuvotteluja sairaanhoitopiirien kanssa tavoitteena yhdessä sopia Pirkanmaan erikoissairaanhoidon sairaaloiden välistä hyvin toimivaa työnjakoa esikuvana pitäen niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka jatkossa tuotetaan Forssan sairaalassa osana Tähtisairaalaa. 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti