Mielipiteet

Forssan seudun päivystyksestä

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yöaikaisen (klo 22–08) päivystyksen järjestäminen on luonnollisesti täysin hyvinvointikuntayhtymän päättäjien ratkaistava asia. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on kahdesti puoltanut yöaikaisen päivystyksen poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriölle ja suositellut myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirille luvan puoltamista. Sairaanhoitopiirillä ei siten ole suoranaisesti kantaa itse asiaan.

Forssan Lehdessä on ollut kirjoituksia ( FL 31.1. ja 1.2.2020), joiden sisällön johdosta haluan kuitenkin kommentoida sairaanhoitopiirin näkökulmasta muutamaa maakunnan päivystystoimintaan liittyvää seikkaa.

Nimimerkki ”JUFO” toteaa, että ”jokaisesta keskussairaalan päivystyksessä kävijästä tulee lasku perästä”. Asia ei ole aivan näin, koska Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri toimii kiinteällä vuosibudjetilla. Kuntamaksut neuvotellaan sairaanhoitopiirin 11 jäsenkunnan kanssa vuosittain. Esimerkiksi tälle vuodelle kuntamaksut ovat noin 201 miljoonaa euroa. Tuo kokonaispotti jaetaan 11 jäsenkunnan kesken kunkin kunnan asukkaiden edeltävän 2,5 vuoden palvelujen käytön perusteella. Palveluihin kuuluvat niin keskussairaalan käyttö kuin muidenkin julkisten sairaaloiden (esim. Taysin) käyttö. Talousarviovuoden aikana kuntamaksu on kiinteä riippumatta toteutuneesta käytöstä.

Forssan yöpäivystyksessä kävijöitä on ollut noin viisi ihmistä yössä. Tämän potilasmäärän hoitaminen keskussairaalan päivystyksessä ei aiheuta sairaanhoitopiirissä merkittävää kustannusnousupainetta, eikä näin ollen sillä ole kuntamaksuihin vaikutusta. Marginaalisesti Forssan seudun kuntien maksuosuus sairaanhoitopiirille kasvaa yllä mainitsemallani 2,5 vuoden viiveellä, mutta samaan aikaan kustannukset omasta päivystyksestä laskisivat.

Ensihoidon tehtäviä Forssan seudun yöpäivystyksestä luopuminen lisäisi. Ensihoidon arvio on tässä vaiheessa, että lisäresursointia ensihoitoon ei todennäköisesti tarvittaisi. Sen sijaan maakunnan ambulanssien yöaikaista sijoittelua jouduttaisiin koko ajan tarkemmin säätämään siten, että jos Forssan seudulle yöaikaan normaalisti sijoitetut kaksi ambulanssia olisivat molemmat pidemmillä keikoilla (esimerkiksi Hämeenlinnassa tai Tampereella), olisi paikkausta tehtävä Hämeenlinnan tai Riihimäen seudulle sijoitetuilla ambulansseilla.

Fingerpori

comic

Näkoislehti