Mielipiteet

Forssan valtuuston hyväksymä talousarvioraami on äärimmäisen tiukka ja edes aiemman palvelutarjonnan ja -tason ylläpitäminen on äärimmäisen haastavaa

Kuntatalous ja palvelujen rahoitus puhuttavat. Kuva: Lassi Puhtimäki, Seppo Pessinen
Kuntatalous ja palvelujen rahoitus puhuttavat. Kuva: Lassi Puhtimäki, Seppo Pessinen

Lauantain lehdessä (9.10.) Manu Mäkinen esitti Keskuskoulun välipalakäytäntöä varastetuksi valtuustoaloitteeksi tivaten samalla sen kustannuksia. Totean lyhyesti suppean välipalan sisältyneen Keskuskoulun budjettiin ruokapalvelumomentilla viisaiden päättäjien siunaamana 2000-luvun alkupuolelta. Loppuvuoden lisäpanostuksen terveellisempään ja houkuttelevampaan välipalaan mahdollistaa kuluneen vuoden ko. kustannuksia säästänyt etäopetus. Toki on hankalaa ennakoida välipalan suosion kasvua, mutta budjettia ainakin perusopetuksessa seurataan viikoittain ja tarvittaessa mainitulla nollasummaperiaatteella loppuvuodesta kiristetään toisaalta.

Mäkinen myös toteaa, ettei valtuusto olisi hyväksynyt ensi vuoden talousarvion raameja. Kaupungin sivulla on nähtävissä kaupunginvaltuuston pöytäkirja 21. kesäkuuta 2021, jossa 64§: ”Valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman laadinnan ja Pärjäävä Forssa 2:n keskeiset periaatteet sekä talousarviokehyksen ja raamin vuodelle 2022”. Tämä raami on nykyinen toimintakate lisättynä 1%:n henkilöstökulukasvulla eli palkankorotukset.

Valtuusto, siis myös Mäkinen ja Virtanen, hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Eli välittömästi kuntavaalien jälkeen vallitsi (onneksi) yhteisymmärrys siitä maltillisesta kuntatalouden pitämisen välttämättömyydestä, mikä lähivuosina on edessä. Tuo raami on äärimmäisen tiukka ja edes aiemman palvelutarjonnan ja -tason ylläpitäminen on äärimmäisen haastavaa jos edes mahdollista.

Esimerkinomaisesti perusopetuksessakin parhaillaan etsitään yhdessä säästöjä kaikesta mahdollisesta ei-lakisääteisestä ja tarvittaessa sitten järjestellään lakisääteisiäkin kustannustehokkaammin.

Tätä taustaa vasten tuntuu ristiriitaiselta ja valitettavan populistiselta, kun jatkuvasti esitetään merkittäviä lisäkustannuksia tuovia avauksia ja samanaikaisesti jarrutetaan kaikin keinoin toiminnan tehostamiseen ja järkiperäistämiseen liittyviä palveluiden laadun ja tason ylläpitämiseen johtavia pyrkimyksiä.

Vielä kerran nollasummaperiaatteeseen, millä siis talousarviota nyt rakennetaan, palatakseni: Uusia kustannuksia esitettäessä ja vanhoja rakenteita puolustettaessa olisi mukava kuulla myös, millä ne rahoitetaan. Merkittävällä veronkorotuksella vai nykyisiä palveluja karsimalla?

Uusimmat

Fingerpori

comic