Mielipiteet

Forssan veto- ja pitovoimaa rakennamme yhdessä

Kuva: Seppo Pessinen
Kuva: Seppo Pessinen

Kaupunginvaltuuston järjestäytymiskokous yksimielisine valintoineen antoi hyvän perustan rakentaa tästä vaalikaudesta päättäjien keskinäiseen luottamukseen rakentuvaa päätöksentekoa. Aloittaessani 44 vuotta sitten, päätöksiä tehtiin yhteistyössä sopien. Tämä loi päätöksenteolle ennustettavuutta, joka on tärkeä asia Forssan vetovoimatekijänä.

Tavoitteenamme pitää olla tämän hiljaisen näivettymiskehityksen kääntäminen kasvu-uralle, tavoitteena saada lisää verotuloja ja työpaikkoja. Se vaatii meiltä aktiivista työtä kaupungin veto- ja pitovoiman sekä hyvän maineen vahvistamisessa.

Uutta työtä ja elinvoimaa saadaan esim. Järkivihreyden teollistamisesta. Alan teknologinen kehitys on ottanut valtavia harppauksia. Tämä kehitys meidän pitää yhdessä kyetä hyödyntämään yritystoiminnan kautta elinvoimaksi. Luken alan tutkimuksen, Hamkin alan insinöörikoulutuksen sekä Lhkk:n ensimmäisenä Suomessa saaman kestävän kehityksen koulutussertifikaatin hyödyntämisellä yhdessä yrittäjien kanssa haettava ratkaisut järkivihreyden uudelleen nostamiseen teolliseksi tuotannoksi.

Miten saamme Forssasta kiinnostavan ja houkuttelevan paikan ulkopuolisten näkökulmasta? Se vaatii päätöksiä Forssaan muuttohalukkuuden lisäämiseksi, vahvuuksiamme on markkinoitava näkyvästi.

Forssa on ihmisen kokoinen, sujuvan elämän kaupunki, jonka edullinen kustannustaso sekä sijaintivetovoima ovat erinomaisia, kunhan saamme liikenneyhteydet vielä parempaan kuntoon.

Etätyön yleistyminen yhtenä sijaintivetovoimana on tärkeää huomioida. Paikkavetovoimaa lisäämme tapahtumilla, elämyksillä, myönteisellä ilmapiirillä. Seudun luontomme on hyvin vahva vetovoimatekijä samoin monet harrastusmahdollisuudet sekä runsaat hevosresurssit, jotka pitää valjastaa paremmin elämysten markkinointiin.

Pitovoima on yhtä tärkeä, koska se saa ihmiset viihtymään täällä. Hyvät palvelut, terveydenhuolto, koulutus, lapsiperheiden ja ikäihmisten palvelut, viihtyisä asuminen samoin kuin asuinpaikan ja elinympäristön viihtyvyys mutta enenevästi myös ihmisten turvallisuus ovat tärkeitä.

Kaupungin maine syntyy kohteensa ulkopuolella mutta sen perusta luodaan kaupungin sisällä. Me päättäjät olemme sen tekemisen ajureita. On tärkeää uuden valtuuston ja hallituksen ottaa työlistalleen kaupungin veto- ja pitovoiman parantaminen sekä kaupungin myönteisemmän imagon rakentaminen.

Siihen on tärkeää panostaa, jotta pääsemme työpaikkojen ja verotulojen kasvu-uralle. Tutkimusten mukaan me forssalaiset itse arvostamme kaupunkiamme erittäin suuresti. Tämä on hyvä lähtökohta.

Yhteistyöllä määrätietoisesti rakennamme kiistattomien vahvuuksiemme perustalle vetovoimaisempaa Forssaa.

Uusimmat

Fingerpori

comic