Mielipiteet

Globaali kapitalismi kontrolliin – Edessämme on hätätila, joka liittyy ympäristöön, talouteen sekä sosiaalisiin ja poliittisiin järjestelmiin

Kuva: Seppo Pessinen
Kuva: Seppo Pessinen

Joe Biden kaatoi Donald Trumpin ja Laura Huhtasaari julisti Amerikan olevan nyt kommunismin hallussa. No, ei ole edes Bernie Sandersin visioiman demokraattisen sosialismin hallussa. MAGA-magia vain romahti. Tämä avaa uuden mahdollisuuden globaalien kriisien ratkaisuun kansainvälisenä yhteistyönä.

OECD julkaisi 11.9.2020 Beyond Growth: Towards a New Economic Approach -raportin, jossa etsitään keinoja hallitsemattomasti kasvavan kapitalismin tuottaminen globaalien ongelmien saamiseksi demokraattiseen kontrolliin.

Edessämme on koko planeetan hätätila, joka liittyy ympäristöön, talouteen sekä sosiaalisiin ja poliittisiin järjestelmiin. Emme kykene vastaamaan näihin haasteisiin viime vuosisadan työkaluilla.

Talouden rooli ihmisten ja planeetan hyvinvoinnin parantamisessa on mietittävä uudelleen. OECD:n pääsihteeri Angel Gurría kutsui siksi korkean tason asiantuntijaryhmän esittämään ehdotuksensa siitä, mitä talouspolitiikassa ja päätöksenteossa on muutettava.

Syyskuussa julkistettu raportti on yhteenveto asiantuntijaryhmän johtopäätöksistä. Raportin mukaan meidän on lopetettava kasvun näkeminen itsetarkoituksena. Sen sijaan se on nähtävä keinona saavuttaa yhteiskunnalliset tavoitteet, mukaan lukien ympäristön kestävyys, vähentynyt eriarvoisuus, parempi hyvinvointi ja parempi sietokyky eli resilienssi.

Uusi suunta edellyttää taloudellisen analyysin filosofian ja menetelmien uudelleen arviointia. OECD tunnustaa raportin myötä uusliberalistisen kapitalismin oppien riittämättömyyden globaalien ongelmien ratkaisijana ja yhtyy siten The Financial Times -lehden taannoiseen vaatimukseen ”kieroon kasvaneen kapitalismin” resetoimiseksi; saattamiseksi demokraattiseen ohjaukseen.

OECD:n tarkoituksena oli hakea rohkeasti uusia keinoja, joilla ihmisten ja luonnon hyvinvointi voidaan nostaa järjestön pyrkimysten keskiöön pelkän kasvun asemasta. Raportti vetoaa voimakkaasti vallitsevan taloustieteen ja politiikan tavoitteiden korvaamiseen uudella lähestymistavalla, joka asettaa taloudelliset järjestelmät palvelemaan kaikkien ihmisten tarpeita ja kestävää kehitystä.

EU on omalta osaltaan jo muutosprosessin käynnistänyt. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal tähtää siihen, että Eurooppa olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä – EU:n talous olisi muutettu ensimmäisenä maanosana kestäväksi niin, että siitä hyötyy sekä kansa että yritykset.

Green Dealin tavoitteena on kääntää ilmasto- ja ympäristö haasteet mahdollisuuksiksi ja toteuttaa muutokset oikeudenmukaisesti niin ettei kukaan syrjäydy. Tärkeää myös on, että EU:n 750 miljardin euron elpymispakettiin kuuluvat kansalliset investointisuunnitelmat tukevat Green Deal ohjelman toteutusta.

Suomessa Teknologiateollisuus jakaa EU:n näkemyksen. Tuettavien hankkeiden täytyy keskittyä Euroopan kilpailukyvyn parantamiseen, kestävään kehitykseen ja digitalisaation edistämiseen. Elvytyksellä on vahvistettava taloutta ja yritysten uudistumista sekä lisättävä työllistymistä ja osaamista. Hallituksen lisäksi oppositiosta Kokoomus on samalla kannalla, mutta persut yrittävät tehdä elpymispaketista MAGA-magiaa. Persujen politiikka eli valtioiden yhteistyön romutus luovuttaisi toteutuessaan kansallisen päätösvallan isänmaattomalle globaalille kapitalismille.

Uusimmat

Fingerpori

comic