Mielipiteet

Hallintosäännöstä

Olen pannut merkille, että suurin osa märinöistäni palautuu lopulta siihen, että tehtiin valtuustossa vähän tyhmästi ja luovutettiin valtuuston valtaa liian paljon pois.

Valtuutetun on hankala tietää, mitä kaupungissa tapahtuu, kun päätöksiä tehdään valtuuston mandaatilla sen sijaan, että ne tehtäisiin valtuustossa. Asioiden valmistelu on etäistä ja kokonaisuudet ovat suurpiirteisiä, kun ne tulevat valtuuston hyväksyttäviksi. Yksittäisiä kohtia on perin hankala arvioida, kun paketti on paisunut suureksi.

Mitä vähemmän valtuutetut asioita tuntevat, sen enemmän tukeudutaan kuuntelemaan heitä, joilla vahva näkemys on. Sen hankalampi on esittää omia kantoja ja puolustaa niitä jo ennestään haastavassa ympäristössä. On vaikeaa kysyä jotain yksinkertaista asiaa, kun olettaa kaikkien muiden sen vastauksen tietävän, sillä tyhmäksi leimautumisen pelko on missä tahansa ympäristössä aikamoinen vaientaja. Sangen usein kysymys askarruttaa suurinta osaa, mutta vain ani harva uskaltaa sen ääneen esittää.

Yleinen tietämättömyys voi edesauttaa tilannetta, jossa potentiaalisesti rakentava keskustelu muuttuu rikkirepiväksi voimaksi. Se voi myös korostaa ryhmäkuria. Tai se voi johtaa kaikenlaisiin muihinkin ei-toivottuihin asioihin, joista pienimpänä ei voi pitää sitä, että se vähentää valtuustopaikan merkitystä. Väkeä on vaikea saada ehdolle muutenkaan, eikä tällainen ainakaan lisää innostusta.

Kun varsinainen päätöksenteko etääntyy valtuustosalista toisaalle, on hankkeita entistä helpompi juntata ja jyrätä, kun määräenemmistö saadaan muodostettua jo ennen valtuuston kokousta. Demokratiavaje – tai ainakin käsitys siitä – syntyy, kun argumenttien sisällön merkitys voidaan sivuuttaa eivätkä ne ole enää asiat, jotka riitelevät, vaan ihmiset.

Viranhaltijoille kerääntyvä valta on yhtäältä ongelmallista, vaikka tosiasiassa laki, valtuuston ja lautakuntien tahto sekä kaupunginhallituksen ohjeistus sitoo viranhaltijoiden kädet tiukasti. Silti ei ole samantekevää, millainen henkilö milläkin pallilla istuu, kun siltä pallilta kuitenkin tehdään esityksiä lautakuntien, hallituksen ja lopulta valtuuston päätettäväksi. Vaikutusvaltaa on, vaikka varsinaista päätäntävaltaa onkin niukasti. Asema ei silti ole herkullinen, sillä viranhaltija on myös se roskasanko, johon kaikki kuona kaadetaan.

Forssassakin viranhaltijoiden osalta on tapahtunut kaikenlaista lipsumista ensin pienemmissä asioissa ja sittemmin aina vain suuremmissa. Tämän näen olevan seurausta työtaakasta, jota on kerääntynyt aivan liikaa liian harvan vastuulle. Se tekee mahdottomaksi keskittyä asioihin kunnolla ja valmistella ne monipuolisesti. Laatu kärsii, asiat kärsivät, kuntalaiset kärsivät, päätöksenteko kärsii ja varmasti kärsivät myös viranhaltijat. Hyötyjinä ovat lähinnä he, joiden pillin mukaan asiat tehdään ja jotka vallitsevasta suunnasta hyötyvät. Oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus voidaan tarvittaessa sivuuttaa.

Voisi olla paikallaan haastaa kuntavaaliehdokkaat vaatimaan, että Forssan hallintosääntö on avattava ja palautettava valtuustolle se valta, mikä sille kuuluu.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti