Mielipiteet

Hallitus unohti lasten liikunnan

Liikkuva koulu on lyönyt läpi perusopetuksessa. Esimerkiksi Heikan koululla on juostu välituntisin maastoradalla.

Liikunta vaikuttaa myönteisesti paitsi fyysiseen myös psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liikunta on myös välttämätön edellytys lasten ja nuorten terveelle ja turvalliselle kasvulle ja kehitykselle. Liikkumattomuuden ongelmat alkavat jo varhaislapsuudessa. Siksi tarvitsemme panostuksia lasten liikuntaan.

Liikkuva koulu -ohjelma on saanut kärkihankkeena seitsemän miljoonaa euroa vuositasolla. Eduskunnassa on tällä viikolla käyty keskustelua valtion ensi vuoden budjetista. Hallitus esittää lapsiin kohdennettua liikuntarahaa leikattavaksi. Sipilän, Orpon ja Terhon ensi vuoden budjettiesityksessä tuo seitsemän miljoonaa on muuttunut 2,8 miljoonaksi euroksi. Hallitus esittää, että määräraha kohdennetaan toisen asteen kouluille. Näin perusopetuksen liikkuva koulu jää kokonaan kuntien rahoitettavaksi.

Hallituksen linjaus on väärä, koska liikkumattomuuden ongelmat syntyvät ja näkyvät jo varhaislapsuudessa. Me haluamme, että liikkuva koulu – ohjelma tulee laajentaa varhaiskasvatukseen ensi vuoden budjetissa eli vähintäänkin 4,2 miljoonaa euroa alle kouluikäisten liikuntaan kunnille ja järjestöille.

Liikkuva koulu -mallin mukaisesti kunnilta edellytettäisiin 50 prosentin omarahoitusta. Näin saisimme yli kahdeksan miljoonaa euroa pienten lasten liikunnan lisäämiseen vuositasolla.

Lisäksi lähiliikuntapaikkarakentamisen määrärahoja tulee lisätä ja kohdentaa mm. päiväkotien pihoihin ja liikuntasaleihin. Näillä toimilla edistetään liikunnallista aktiivisuutta myös lapsiperheiden arjessa.

Asia on nyt eduskunnassa hallituspuolueiden käsissä, koska heillä on eduskunnassa enemmistö.

Ville Skinnarikansanedustaja, valtion liikuntaneuvoston jäsen (sd.) Tuija Pohjolaliikuntaneuvos, valtion liikuntaneuvoston varajäsen (sd.)

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic