Mielipiteet

Henkeä Hinkuun Jokioisilla – Keinot ilmastonmuutoksen torjuntaan ovat olemassa

Maaseudulla pitää voida liikkua autolla, koska pyöräilyyn matkat ovat pitkiä. Kuva: Lassi Puhtimäki
Maaseudulla pitää voida liikkua autolla, koska pyöräilyyn matkat ovat pitkiä. Kuva: Lassi Puhtimäki

Hinku on Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkosto. Siihen kuuluu 79 edelläkävijäkuntaa, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pyritään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Asukkaita Hinku-kunnissa on yhteensä yli 2,1 miljoonaa.

Jokioinen on Kanta-Hämeen ainoa Hinku-kunta. Liityimme verkostoon pari vuotta sitten kokoomuksen aloitteesta valtuuston yksimielisellä päätöksellä. Jäsenyyttä pidetään kunnan imagon kannalta hyvänä asiana, mutta se on näkynyt kunnan toiminnassa toistaiseksi vähän. Verkoston jäsenyys vaatisi jonkin verran työtä, mutta hyvin toteutettuna se hyödyttäisi kuntaa, sen asukkaita ja yrityksiä monin tavoin. Iin kunta on erinomainen esimerkki siitä, miten kunta voi hyödyntää verkostoa.

Ympäristöstä huolehtimista ei saisi mieltää vain ”viherpiipertämiseksi”, vaan se voisi olla keskeinen vetovoimatekijä kuntalaisten viihtyvyyden ja yritysten elinvoiman kannalta. Luonto ja maisema on monissa kyselyissä kuntalaisten mielestä tärkein viihtyvyystekijä ja jopa syy asuinkunnan valintaan. Maaseutumaisema on muovautunut monien sukupolvien työn tuloksena koko ajan eläen. Siitä moni saa elantonsa. Metsiä ja peltoja voidaan edelleen hoitaa taloudellisesti ja kestävästi luonto huomioon ottaen.

Kokoomuksen ympäristöohjelma lähtee siitä, että nykyiset mittavat ongelmat, kuten ilmastonmuutos, selätetään ennen muuta uudella tiedolla ja teknologialla. Kiellot ja verot kääntyvät helposti ympäristöasiaa vastaan. Valtaosa päästöistä tulee liikenteestä, teollisuudesta ja asumisesta, joten on keskityttävä niihin. Yksi kasvisruokapäivä viikossa koulussa tai kotona ei ongelmaa ratkaise. Maaseudulla pitää voida liikkua autolla, koska pyöräilyyn matkat ovat pitkiä ja julkinen liikenne ei ole matkustajien puuttuessa kannattavaa. Siksi sähkö- ja kaasuautoja ja niiden tarvitsemaa infraa tarvitaan lisää. Forssan seudun kuntien yhteisen rakennusvalvonnan yhteyteen olisi järjestettävä uudisrakentajan ja remontoijan tueksi neuvontaa uusiutuvaan energiaan perustuvista lämmitysratkaisuista.

Ellemme toimi ajoissa, joudumme kaikki, myös ilmastonmuutosta vähättelevät, kohtaamaan sen seuraukset yhä useammin arjessamme. Pellot voivat kärsiä kuivuudesta tai liiasta märkyydestä, kasvitaudeista ja tuholaisista, öljy- ja marjakasvit pölyttäjien puutteesta, metsät myrskytuhoista ja tuholaisista. Ne kaikki voivat aiheuttaa mittavia taloudellisia tappioita.

Ympäristöasioiden mallikas hoito edelläkävijöiden joukossa voisi olla valtti yrityksillemme, kuten on jo sitä kierrätyksessä. Ja haluamme toki, että lapsemme voivat edelleen talvella hiihtää ja kesällä kalastella ja uida sinilevästä vapaissa vesissä. Keinot ilmastonmuutoksen torjuntaan ovat kyllä olemassa. Hinku-verkosto voi tukea meitä tässä kaikessa, jos osaamme hyödyntää sitä.

Uusimmat

Fingerpori

comic