Mielipiteet

Humppilan seurakunnan liittymisestä

Me Humppilan seurakunnan ohjausryhmän jäsenet haluamme tuoda esiin ne asiat, jotka ovat yhdessä sovittu ohjausryhmän tilaisuuksissa.

– Humppilan kirkkoalue muodostaa jumalanpalvelusyhteisön.

– Humppilan kirkkoalueelle tulee oma alueneuvosto. ”Kirkkoneuvosto johtaa työtä ja alueneuvosto koordinoi sitä. Alueneuvoston yhteydessä voi toimia työryhmiä. Alueneuvosto tekee kirkkoneuvostolle toimintasuunnitelman ja laatii toimintakertomuksen alueen työstä. Alueneuvoston jäsenet ovat ko. alueelta.” Alueneuvoston rooli paikallisuuden säilyttämisessä on merkittävä. Aktiivista kirkon perustoimintaa ei mikään seurakunta lakkauta!

– Humppilan kirkkoalueelle jää liitoksen jälkeen oma pappi.

– Humppilan kirkkoalueella säilyy jokaviikkoinen jumalanpalvelus sekä toimitukset. Myös suurina kirkkopyhinä toimitetaan jumalanpalvelus.

– Humppilan kirkkoalueella säilytetään kirkon ydintoiminnot.

– Humppilan kirkkoalueelle jää tutut työntekijät (mm. kuorot, päiväkerhot ja diakoniapiirit jne. jatkavat toimintaa).

– Sijaisuudet ja työalakohtaisten tiimien tuki työntekijöille merkittävä parannus.

– Nuorisotyön tiimin toiminnan laajentuminen Humppilaan.

– Hautausmaasta huolehtiminen on kirkon lakisääteinen tehtävä.

– Kiinteistöjen ja viheralueiden hoitoon saadaan myös asiantuntijuutta.

– Suuremman yksikön tuki riittävillä resursseilla ja osaamisella on merkittävä tuki taloushallinnon hoitamisessa.

– Kirkkoherranvirasto tulee säilymään Humppilassa vielä toistaiseksi kahtena päivänä viikossa, liitoksen jälkeen mahd. yhtenä päivänä viikossa. Kuitenkin yhdistyvällä seurakunnalla on yhteinen toimisto Forssassa, jossa voi asioida joka päivä ja puhelimeen vastataan joka päivä.

Edellä mainituista asioista on valtuutetuilla sekä myös seurakuntalaisilla ollut mahdollisuus kuulla ja kysyä asian tiimoilta järjestetyissä tilaisuuksissa.

Koemme, että vastuullinen päätöksenteko edellyttää katsomaan taloutta myös tulevaisuuteen. Laskusuuntainen jäsenkehitys ja verokertymä seurakunnassa eivät mahdollista välttämättä enää jatkossa nykyisen kaltaisia panostuksia seurakuntatalon, kirkon ja hautausmaan pakollisiin, välttämättömiin perusparannuksiin.

Lopuksi haluamme vielä muistuttaa kirkollisen päätöksenteon demokratiasta. Kirkkovaltuusto (ylin päättävä elin) muodostuu seurakuntavaalien tuloksena valituista kirkkovaltuuston jäsenistä. Kaikilla seurakuntalaisilla on yhtäläinen mahdollisuus asettua ehdokkaaksi. Seurakuntalaisten oma halu lähteä ehdokkaaksi sekä äänestysaktiivisuus antavat parhaan mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon.

Valtuustokaudella seurakuntalaisten ja valtuutettujen välinen hyvä vuorovaikutus antaa mahdollisuuden tuoda esille asioita, jotka ovat itselle merkittäviä ja tärkeitä.

Mielestämme paras tapa jatkaa oman seurakuntamme tuttua, paikallista ja tulevaisuudessakin turvattua seurakuntaelämää, on pysyä yhteistyökykyisenä, yhtenäisenä ja aktiivisena toimijana ajan haasteissa.

Merja Rantakirkkovaltuuston pj..Tuija Miettinenkirkkovaltuuston varapj. Jorma Savolainenkirkkoneuvoston varapj.

Uusimmat

Fingerpori

comic