Mielipiteet

Huolta varusmiesten parisuhteista

Parisuhteet ovat koetuksella varusmiespalveluksen aikana. Kuva Panssariprikaatin tuoreimman saapumiserän sotilasvalasta elokuussa Mustialassa. Kuva: Tapio Tuomela
Kutsunnat alkavat ensi viikolla. Kuva: Tapio Tuomela

Asia, johon aivan liian vähän keskitytään puhuttaessa asevelvollisuuden haasteista, on varusmiesten parisuhteista huolehtiminen. Parisuhteen hoitamisesta ja ylläpitämisestä varusmiesaikana on tehty hieno opinnäytetyö (”Parisuhteen tukeminen varusmiespalveluksen aikana”, Blomqvist & Kangasluoma) Metropolian ammattikorkeakouluun 2015, johon suosittelen tutustumaan, mikäli asia kiinnostaa.

Keskeisenä huolena on nostettava esiin varusmiesten henkinen terveys ja yleisen palvelusmotivaation säilyminen varusmiespalveluksen aikana. Parisuhteen katkeamisen seuraukset voivat olla moninaiset ja vaikuttaa odottamattomalla tavalla varusmiehen jaksamiseen.

Puolustusvoimien on vastattava haasteeseen ja tuettava entistä tehokkaammin varusmiesten parisuhteiden kestävyyttä palveluksen aikana. Parisuhteesta huolehtimista ei kokonaisvaltaisen asepalveluksen voi jättää vain varusmiehen harteille. Vaikka matkapuhelimet ovat helpottaneet suuresti yhteydenpitoa ystäviin ja perheeseen, eivät ne korvaa menetettyä yhdessäoloa tai yksin riitä vastaamaan ikävään tai tunteiden käsittelyyn.

Varusmiespalveluksen aikana on tarjottava aktiivisesti mahdollisuutta keskustella oman parisuhteen haasteista ja tilasta yhdessä ammattilaisten kanssa. Kynnystä ottaa yhteyttä tällaiseen keskusteluapuun on reilusti kevennettävä ja sitä on nimenomaan aktiivisesti tarjottava varusmiesten suuntaan.

2000-luvun aikana useisiin varusmiespalveluksen haasteisiin ja epäkohtiin on puututtu, tästä syystä toivonkin, että myös tähän asiaan paneuduttaisiin huolella.

Olen keskustellut asiasta usean varusmiespalvelustaan paraikaa suorittavan kanssa ja todennut, että asiasta on käytävä todellista keskustelua.

Uusimmat

Fingerpori

comic