Mielipiteet

Huostaanotto aiheuttaa kärsimystä

Tiedämmekö me, että lapsia otetaan huostaan lainvastaisesti ja liian herkästi? Heitä haetaan jopa suoraan päiväkodeista ja kouluista vanhempien tietämättä. Näistä ei uskalleta puhua julkisesti vaitioloon vedoten, ja perheet ovat äärettömän ahdistuksen ja hämmennyksen vallassa menettäen osin työkykynsä. Ihmettelen myös, miksi näiden lasten yhteys läheisiin katkaistaan huostaanoton yhteydessä. Myös lapsesta erotetut läheiset kärsivät, ja ongelmat leviävät näin laajemmalle.

Näemmekö lapset vain rahaa perhekoteihin ja sijaisperheisiin tuottavina yksilöinä? Lasta ei kuitenkaan voi erottaa perheestään ja läheisistään kuin esinettä. Lapselle on erityisen tärkeää luoda kiintymyssuhde jo varhaisessa vaiheessa vanhempiinsa ja muihin läheisiinsä. Outoa on myös se, että perheestä saatetaan ottaa huostaan vain yksi lapsi muiden asuessa kotona. Huostaanoton yhteydessä lapsi ja hänen tunne-elämänsä perheeseen kuuluvana yksilönä sivuutetaan täysin. Perhekodeissa voidaan jopa sanoa, ettei lapsi kestä nähdä läheisiään, koska sen jälkeen lapselle jää suunnaton ikävä.

Sosiaalityöntekijöillä ei ole aikaa tutkia huostaanottojen syitä lakiin perustuvana aikana ja näin lasten huostaanottoa on yhä vaikeampi purkaa, kun se jatkuu yli 30 päivää. Ei voi myös olla oikein, että vanhemmat saavat tavata lasta esimerkiksi vain neljä tuntia kuukaudessa valvotusti. Vangitkin saavat tavata läheisiään useammin!

Miksi emme käännä lastensuojeluun kulkeutuvaa rahavirtaa perheiden auttamiseen? Meillä on siihen varaa.

Lapset odottavat aivan liian pitkään huostaanoton purkua ja näin luomme pohjan mielenterveysongelmille. Huomioitakoon, että lastensuojelu nielee miljardin vuodessa!

Uusimmat

Fingerpori

comic