Mielipiteet

Hyky nyt ja tulevaisuudessa

HYKY:ssä on luotu strategia vuoteen 2020. Arvojamme ovat luottamus, yhteistyö, rohkeus ja ihmisläheisyys. Näitä toiminnassamme huomioimme ja edistämme. Työtä tehdään seutukunnan asukkaiden parhaaksi. Tarkoitus on tuottaa lähipalveluita seudun asukkaille.

Anestesiaa vaativien leikkausten loppuminen on vaikuttanut toimintaamme. Forssan sairaalan toimintaa pitää miettiä nyt uudesta näkökulmasta. Mitä tilalle, kun jotain otetaan pois. Vanhaan ei voi jäädä junnaamaan, pitää luoda katse niihin tulevaisuuden mahdollisuuksiin, mihin meillä on mahdollisuus.

Tulevaisuudessa sairaalat verkottuu ja fuusioituu. Se on vallitseva trendi. Tästä syystä HYKY haluaa olla vahvasti mukana 8 tähden sairaalahankkeessa. Tulevaisuudessa tarvitaan ”leveämmät hartiat” vastaamaan palveluiden tuottamisesta. Väestörakenne muuttuu myös meidän seudulla. Ikääntyneiden määrä kasvaa, se lisää vääjäämättä palveluiden tarpeen kasvua. Kustannusrakenne muuttuu. Myös teknologian kehitys tuo mahdollisuuksia palveluiden järjestämisessä.

Meidän pitää pyrkiä edistämään seudullista hyvää ja pitää yllä positiivista virettä. Media ja huhut ruokkii määrätynlaista kuvaa toiminnoista, mikä ei aina ole ihan oikea. Forssan sairaala tai terveysasemat eivät ole ”sammuttamassa tässä hetkessä valoja”.

Jotta tässä sote-tilanteessa Forssa voi menestyä ja olla mukana vaikuttamassa ja rakentamassa asukkaille toimivaa järjestelmää, se vaatii Forssankin kohdalla uudelleen profiloitumista. Profiiliin ei enää kuulu leikkaustoiminta, vaan se on jotain muuta. Toiminnan pitää olla avointa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa pitää pystyä tekemään. Toimintaa pitää pystyä markkinoimaan. Pitää pystyä tarjoamaan niitä palveluita, joista seudulla asuvat ihmiset hyötyvät. Kysynnän ja tarjonnan tulee kohdata. Toiminta tulee toimivaa ja käyttäjälähtöistä.

Forssan sairaalassa toimii tälläkin hetkellä toistakymmentä ajanvarauspoliklinikkaa. Osaamista on eri erikoisaloilta; kirurgia, onkologia, ihotaudit, reumataudit, psykiatria, gynekologia, neurologia, lastentaudit, urologiasta, korvataudit ym. Näitä toimintoja täällä pitävät talon omat erikoislääkärit, osin lääkärit mm. KHKS:sta ja Tampereelta. Hoitajaosaamista löytyy talon sisältä, mikä on hieno asia. POKI (polikliininen toiminta) toiminta käynnistyi uutena toimintana. Alkukäynnistys on tehty ja tarkoitus on toimintaa ylläpitää sairaalassamme. Sairaalassa toimii myös avosairaala, joka vie sairaalatasoisia palveluita kotiin.

Meillä on tällä hetkellä erittäin paljon osaamista eri ammattikunnissa ja niiden kesken. Ihmiset tekevät työtä sen eteen, että palveluita järjestetään nyt ja tulevaisuudessakin Forssan seudulla.

Olen sitä mieltä, että nyt ei voida kääntyä katsomaan siihen mitä oli, vaan mennä eteenpäin ja miettiä mitä me täällä tulevaisuudessa lähipalveluina tarjotaan. Se vaatii yhteistyötä isompien sairaaloiden kanssa. KHSHP:n kanssa neuvotteluja käydään nyt ja tulevaisuudessa. Yhteistyötä tehdään nyt ja tulevaisuudessa.

Profiloitumalla, mitä me osataan ja hallitaan, pärjäämme tässä muuttuvassa tilanteessa. Katsoisin tulevaisuuteen positiivisessa valossa, en uhkapilven läpi. Osaamista ja tahtoa meiltä löytyy, nyt on aika myös käyttää niitä.

Sari Kortepohja

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymäTerveydenhuollon palvelualuejohtaja


Uusimmat

Fingerpori

comic