Mielipiteet

Hykyn hallituksen työskentelystä

Koko maassa, myös meillä Forssan seudulla on eletty kehittämisen kannalta nousu- ja laskukausia. Olemme olleet seudullisessa yhteistyössä maan kärkijoukkoa, kulkeneet kehityksen kärjessä monella osa alueella, niin terveydenhuollossakin. Taloustilanne on keskimäärin ollut aina tiukka.

Olen ensimmäistä kautta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksessa. Maassamme monella tasolla hallitustyössä mukana olleena totean tämän hallituskulttuurin olevan haastavinta. Forssan Lehdessä on kuntayhtymän asioita ja hallituksen päätöksiä käsitelty monelta eri kannalta ja oikaisutarpeitakin on ollut! Hallituksen puheenjohtajan K. Lepolan kirjoituksen, FL 8.4. jälkeen haluan lyhyesti todeta.

Hallitus kokonaisuudessaan on ollut hyvin tietoinen talouden jatkuvasta kiristymisestä seudullamme ja sen välittömästä vaikutuksesta kuntayhtymämme talouteen. Säästötoimenpiteitä on tehty ja niiden vaikutukset arvioidaan tulevina vuosina. Syksyllä on laadittu varsin kattava yksikkökohtainen listaus säästökohteista ja henkilöstö on ollut siinä työssä mukana. Mm. tämän listan käsittelyä pitää jatkaa nyt ja tulevaisuudessakin. Päätösten yhteydessä säästöjen pohjana pitää olla selkeät kustannusvaikutukset, tiedän että niiden laskeminen ei ole aina helppoa, mutta päätösten pohjaksi ne ovat välttämättömät.

Tulkinnat kustannusvaikutuksista näyttävät sitten olevankin hyvin erilaisia. Esimerkkinä tämä sairaalan ympärivuorokautinen päivystys. Se olisi pitänyt saada hallituksesta kilpailutukseen jo aiemmin alkusyksystä, näin päätös olisi ollut tehtynä, ennen kuin vanha sopimus päättyi. Uudessa sopimuksessa kokonaishinta nousi, mutta yöpäivystyksen hinta on kohtuullinen. Yöpäivystyksen käsittelyssä kävimme myös tärkeän arvopohjakeskustelun päätöksen vaikutuksista seudun kuntalaisten palveluihin. Tiesimme osittain silloisen käytön käyntimäärinä. Miten tarkasti oli laskettu kustannus- ym. vaikutukset yöpäivystyksen siirtyessä keskussairaalaan, siitä ei ollut riittävän selkeää tietoa. Yöpäivystystä päätettiin jatkaa ja se oli hyvä.

Toivon jatkossa, että hallituksen päätöksistä tiedotetaan päätösten mukaisesti julkisuuteen, ilman tulkintoja ja hallituksen puheenjohtaja roolissaan on yksimielisesti tehtyjen päätösten takana.

Elämme nyt vaikeaa pandemiakevättä, oman terveydenhuollon kuntayhtymän hyvä, osaava henkilöstö hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia apua ja tukea tarvitsevia. Toivotan kaikille voimia ja Hyvää Pääsiäisen aikaa!

Uusimmat

Fingerpori

comic