Mielipiteet

Hykyn päätös turvaa lähipalvelut ja päätösvallan itsellämme – Keskeisenä tavoitteena tulee olla Hykyn toimintojen kehittäminen yhteistyössä ERVA-alueen kanssa

Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Syyskuun hallituksen kokoukseen tuotiin kovalla kiireellä esitys käynnistää neuvottelut Forssan sairaalan erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun ja samalla oman päätösvaltamme siirtämisestä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille. Esitystä perusteltiin tietojärjestelmien kiireellisellä päivityksellä sekä lääkäripalvelujen turvaamisella. Hykyn hallitus teki päätöksen käynnistää selvityksen niin tietojärjestelmistä kuin erikoissairaanhoidon poliklinikkapalvelujen turvaamisesta.

Sairaanhoitopiirin hallitus teki päätöksen valmistella toimeenpanoon asti erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun siirron sairaanhoitopiiriin. Virkamiesvalmistelun pohjalta saatu projektisuunnitelma ei sisältänyt projektin keskeiseksi tavoitteeksi (sivu 3, tavoite 2) kirjattuna sanaakaan ESH-poliklinikkatoiminnan lääkäripalvelujen turvaamisesta. Ykköstavoitteemme oli jätetty kokonaan kirjaamatta. Projektisuunnitelma ei vakuuta meitä palvelujemme säilymisestä Forssan sairaalassa. Hallituksen jäsenistä valitun tuottavuustyöryhmän rooliksi jäi käsitellä valmista virkamiesvalmistelun tuloksena syntynyttä suunnitelmaa, emmekä voineet valmistelun aikana vaikuttaa sen sisältöön.

Projektisuunnitelmasta selviää, että Kanta-Hämeen keskussairaalalla on samat kovat haasteet erikoislääkärien palkkaamisessa. Sieltä ei pystytä 20 erikoisalan lääkäriä poliklinikkapalveluna meille turvaamaan, kuten sairaalassamme nyt toimii. Tilanteemme ei parane emmekä voisi enää itse päättää palveluistamme. Erikoislääkäreitä käy sairaalassamme myös TAYS:ista esim. urologia. Tarvitaan ERVA-alueen siis Pirkanmaan sairaanhoitopiirinkin kanssa tiivistä yhteistyötä erikoislääkäripalvelujen turvaamisessa. Lisäksi on sopimuksia yksityissektorin lääkäreiden kanssa.

Toinen tärkeä kysymys on sote. Jos käykin nyt niin, ettei sote-ratkaisua saadakaan eduskunnassa hyväksytyksi, olisimme me hyväuskoisina luopuneet omasta päätösvallasta sairaalamme palvelujen järjestämisessä. Tätä päätöstä katuisimme lopun elämäämme. Nyt tehdyllä päätöksellä jättää projektisuunnitelma hyväksymättä sekä laittaa hanke telakalle odottamaan sotea, me turvaamme oman päätösvaltamme. Ensi vuonna keskeisenä tavoitteena tulee olla sairaalamme ja Hykyn muidenkin toimintojen vahva kehittäminen yhteistyössä ERVA-alueen sairaanhoitopiirien kanssa.

Henkilöstön rekrytoinnissa HYKYSSÄ pitää ehdottomasti tehostaa toimintaa. Olemme laiminlyöneet käyttää houkuttelevia keinoja hankkia meille osaavaa henkilökuntaa. Pelkillä hakuilmoituksilla emme onnistu, se on nähty. Toiseksi sairaalassamme on paljon monen alan vahvaa osaamista, jonka olisimme menettämässä siirryttäessä sairaanhoitopiiriin.

Keskussairaalan psykiatrian ylilääkäri soitti Forssan sairaalan psykiatrian yksikön lääkärille kertoen seuraavaa: Olen lukenut sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirjasta, että te olettekin siirtymässä sairaanhoitopiiriin ja hyvin nopealla aikataululla 1.1.2021. Siksi kerron teille, että meillä on teille yksi avoin psykiatrian lääkärin virka ja yksi äitiyslomasijaisuus, joiden hoitamiseen teitä tarvitaan. Tämä ilmoitus kertoo karua kieltään – keskussairaala täyttää ensin omien puuttuvien lääkärien tarpeensa meidän lääkäreillä!

Sairaalamme erikoissairaanhoidon toimintaa emme pysty näillä asenteilla varmistamaan. Siksi olemme tehneet ihan oikean päätöksen turvata seutumme asukkaille erikoissairaanhoidon palvelut lähipalveluina Forssan sairaalassa. Me saamme niistä itse päättää. Seutumme kuntien ja kuntapäättäjien tärkein tehtävä on turvata asukkaidemme palvelut lähipalveluina.

Uusimmat

Fingerpori

comic