Mielipiteet

Hyvä kello kuuluu kauas – Kuntouttavan kotihoidon toimintamalli kannattaa nostaa uudelleen päivänvaloon

Riittävillä resursseilla varustettu ja hyvinvoiva henkilöstö vahvistaa alan vetovoimaa. Kuva: Tapio Tuomela
Riittävillä resursseilla varustettu ja hyvinvoiva henkilöstö vahvistaa alan vetovoimaa. Kuva: Tapio Tuomela

Elämme toivorikkaina ideoimassa parempaa tulevaisuutta poikkeusolojen varjostaessa matkaamme. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelu etenee kiivasta tahtia. Nykyinen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 11:ltä Kanta- Hämeen kunnalta hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja hyvinvointialueelle siirtyy 6500 työntekijää.

Strategia- ja organisaatiomalleja on työstetty marras-joulukuussa eri sidosryhmien työpajoissa. Malleista päättää aikanaan uusi aluevaltuusto. Tässä vaiheessa malliluonnoksia arvioivat maakunnan poliittiset piirijärjestöt, soten ja palastustoimen johto, henkilöstöfoorumi sekä järjestöjen ja alan yritysten edustajat.

Poliittisten päättäjien tehtävänä on vastata isosta kuvasta eli ns. reunaehdoista. Tavoitteena on alueellisesti toimintakykyinen palveluverkko, palvelutarpeeseen nähden osoitetut riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit.

Henkilöstö on se joukkue, joka todellisuudessa juoksuttaa asetetut tavoitteet arjen palvelutyössä todeksi. Henkilöstöä on kuultava tarkalla korvalla ja tehtävä heille tilaa suunnittelupöydissä. Saumattomat palveluketjut, toimivat palveluprosessit ja asiakaslähtöiset palvelupolut eivät synny itsestään. Näiden luominen edellyttää vahvaa substanssiosaamista ja aikaresurssia.

Olin aikanaan Tuuloksen kunnassa vanhustyönjohtajana. Me luotiin vuodesta 2005 alkaen kuntouttavan kotihoidon toimintamalli. Minun tehtävänä oli mahdollistaa uuden tekeminen, innostaa ja kannustaa henkilöstöä. Kotona asuville sotaveteraaneille ja kotihoidon piirissä oleville asiakkaille tehtiin kuntoutussuunnitelmat. Nuori työhönsä motivoitunut fysioterapeutti toimi veturina ja koko henkilöstö lähti hihat heiluen kentälle. Saimme kiitosta asiakkailta ja tulokset alkoivat näkyä talouden tunnusluvuissa positiivisesti. Tämä toiminatamalli kannattaa nostaa uudelleen päivänvaloon. Lasta ei saa heittää pesuveden mukana.

Minut on kastettu sellaiseen pohjalaiseen uskoon, että uuden yrittäminen kannattaa ja käsiala kehittyy kokeilujen ja tekemisen myötä. Riittävillä resursseilla varustettu ja hyvinvoiva henkilöstö vahvistaa alan vetovoimaa. Onnistunut henkilöstöpolitiikka vahvistaa alueemme imagoa, kun kilpaillaan osaavasta henkilöstöstä. ”Hyvä kello kauas kuuluu”

Uusimmat

Fingerpori

comic