Mielipiteet

Hyvät lääkäripalvelut pitää olla jokaisen perusoikeus

Kuva: Juhani Salo
Kuva: Juhani Salo

Historian ensimmäiset aluevaalit käydään sunnuntaina 23.1.2022. Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueille päättäjät päättämään koko Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta myös palo- ja pelastuspalveluista. Aluevaalit ovatkin tärkeämmät, kuin ehkä niiden tylsä nimi antaa ymmärtää tai miltä nyt julkinen vaalikeskustelu on kuulostanut.

Aluevaltuustot päättävät hyvinvointialueilla mm. siitä, missä lääkäripalvelut ovat ja miten vanhustenhoitoa järjestetään. Oma ajatteluni lähtee siitä, että palveluiden pitää olla siellä, missä on ihmisiä ja missä niitä tarvitaan. Lääkäripalveluita ei siis ole mahdollista keskittää vain keskuskaupunkiin, vaan niitä pitää olla eri puolilla Kanta-Hämettä – kunnissa, pitäjissä ja taajamissa. Olen saanut huolestuneita viestejä, että miten käy maaseutukuntien lääkärivastaanottojen? Olen vastannut, että niille on minusta jatkossakin tarvetta ja kun tilat ovat olemassa niin niitä pitää hyödyntää.

Jokaiseen kuntaan tarvitaan sote-palvelupiste tai -pisteitä sinne missä on ihmisiä ja siellä on sitten tarvittavat neuvolapalvelut, lääkärin vastaanotto, terveydenhoitajan ja sairaanhoitajat vastaanottoaikoja, mutta myös alueella tarvittavat koululaisten ja nuorten palvelut ja vanhustenhoidon palvelut. Ja täältä sote-palvelupisteiltä palvelut sitten jalkautetaan alueen kouluille, eri yksiköihin, eri taajamiin ja kyliin jne. Ja tämän rinnalla, kun vielä otamme käyttöön myös etävastaanottopalvelut ja digilääkärit niitä palveluita haluaville, niin saamme irrotettua riittävästi fyysisiä lääkäriaikoja niitä tarvitseville. Oma ajatteluni siis lähtee siitä, että hyvien lääkäripalveluiden tulee olla jokaisen perusoikeus, eikä vain harvojen etuoikeus.

Ne palvelut mm. neuvola, lääkärit, kouluterveydenhoito ja vanhustenhoito, mitä tarvitaan usein, pitää olla lähellä jokaisen lähipalveluina ja ne mitä tarvitaan harvemmin, ehkä vain kerran elämässä, jos sitäkään, voivat olla kauempanakin.

Ja sama koskee palo- ja pelastuspalveluita. Niitä ei todellakaan voida hoitaa etänä eikä diginä. Niiden pitää olla lähellä juuri siellä missä sattuu. Ja tämä koskee myös ambulanssia paloasemaverkoston rinnalla. Ammattipalokunnat luovat kokonaisuudelle tehokkaan ja korkeatasoisen perustan ja sopimuspalokunnat, VPK:t, kivijalan, millä palvelut turvataan koko Hämeen alueella. Pelastustoimen rahoitus ja riittävät resurssit ja pelastajamäärä tuleekin varmistaa omana kokonaisuutena OmaHämeen rahoituksessa. Sitä ei ole vara jättää ison sote:n varjoon saatikka jalkoihin.

Uudet aluevaltuustot ovat siis paljon vartijoina, vielä monen muunkin. Nämä perustat luodaan nyt ensimmäisellä valtuustokaudella ja ne toimintamallit millä Hämeestä puretaan lääkärijonot ja taataan hoitoon pääsy jokaiselle.

Uusimmat

Fingerpori

comic