Mielipiteet

Ikääntyneiden hätä kotona

Tutkimusten mukaan joka neljäs yli 60-vuotias nainen on tullut viimeisimmän 12 kuukauden aikana kaltoinkohdelluksi. Useimmiten kaltoinkohtelija on oma läheinen: fyysisen väkivallan osalta puoliso tai elämänkumppani sekä laiminlyönnin tai taloudellisen kaltoinkohtelun osalta oma aikuinen lapsi.

Korona-aika ja sen tuomat eristystilanteet ja liikkumisrajoitteet ovat kärjistäneet tilanteita iäkkäiden perheissä kaikkinaisen väkivallan osalta. Erityistä haastetta on aiheuttanut se, että monet tukipalvelut ovat samaan aikaan suljettu, kuten päiväkeskukset. Intervallihoitopaikkoihin on ollut vaikea päästä. Moni omaishoitaja tai kaltoinkohtelevassa ihmissuhteessa elävä ikääntynyt on nyt kohtuuttoman kovilla. Olemme saaneet puheluita, joissa ikääntyneet ilmaisevat, etteivät kerta kaikkiaan jaksa, koska esimerkiksi henkinen väkivalta saattaa olla jatkuvaa ja kohtuutonta eikä näköpiirissä ole helpotusta tilanteeseen.

Yhä useampi ikääntynyt voi psyykkisesti huonosti. Psykiatrisessa hoidossakaan heitä ei välttämättä pystytä tapaamaan henkilökohtaisesti, vaan keskustelut saatetaan toteuttaa etäpalveluina puhelimitse tai ratkaisuksi tarjotaan rauhoittavaa lääkitystä. Tilanne tullee pahenemaan kriisin jatkuessa.

Aivan samoin kuin nuorempien perheissä, myös ikääntyvien perheissä päihteiden käyttö on lisääntynyt kriisitilanteessa. Humalassa oleva puoliso saattaa herättää yöllä ja uhkailla ja käyttäytyä aggressiivisesti. Neljän seinän sisällä hiljaiset hätähuudot jäävät kuulematta.

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n palveluissa ikääntyneiden kasvava hätä näyttäytyy lisääntyneenä asiakastyön tarpeena. Turvakodit ovat myös iäkkäille avoimia ja maksuttomia, mutta sitä harva ikääntynyt tietää ja kynnys sinne menoon voi olla kohtuuttoman suuri. Huoli haastavissa elämäntilanteissa elävistä ikääntyneistä on todellinen. Haavoittuvimmissa oloissa eläville ikääntyneille tukipalvelut tulisi varmistaa koronatilanteesta huolimatta.

Lisäksi on tärkeää, että aistisimme herkällä silmällä ja sydämellä ympärillämme olevien ikääntyneiden hätää ja ohjaamme tarvittaessa avun piiriin. Meistä jokainen voi tehdä huoli-ilmoituksen, jos syntyy hätä ikääntyneen arjessa selviämisestä.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti