Mielipiteet

Ikäihmiset tarvitsevat puolestapuhujan

Parhaillaan kerätään nimiä kansalaisaloitteeseen, että Suomeen saataisiin vanhusten asioihin perehtynyt henkilö – vanhusasiavaltuutettu.

Keräys on käynnissä 1.10. asti, joten nyt on aika toimia, jos haluat olla mukana parantamassa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa! Jokaiselle on taattava hyvä ja arvokas elämä.

Vanhusten määrä lisääntyy koko ajan. Elinikä on pidentynyt ja myös toimintakyky pysyy pitkään hyvänä. On kuitenkin paljon vanhuksia, joiden asiat ovat huonolla tolalla. ’

Uutisissa nousee ihan liian esiin huonokuntoiset, heitteillä olevat vanhukset. Kuka heidän puolestaan vaatisi ihmisarvoista elämää – riittäviä palveluja, laadukasta kotihoitoa ja tarvittaessa ympäri vuorokauden valvottua hoivaa?

Voivottelu ei enää riitä, vaan tarvitaan toimia, joista vanhusasiavaltuutetun saaminen olisi tärkeä askel tiellä ikäihmisten parempaan hyvinvointiin.

Valtuutetun tehtävänä olisi perehtyä ikäihmisten asemaan yhteiskunnassa ja puolustaa heidän asemaansa, kuunnella vanhuksia herkällä korvalla ja tuoda esille epäkohtia, joita heidän hoidossaan ja muissa asioissa tulee esille.

Jo nyt toteutetaan lapsivaikutusten arviointia kuntapäätöksissä, jonka avulla voidaan edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä kehittää palveluiden suunnittelua ja arviointia. Milloin päästään siihen, että arvioidaan myös ikäihmisten asemaa kuntapäätöksissä?

Kanna sinäkin vastuusi ja allekirjoita aloite http://www.kansalaisaloite.fi! Ja jotta saadaan homma maaliin, niin kerro ainakin kymmenelle ystävällesi asiasta ja kehota allekirjoittamaan jne.

Nina Aitolakunnanvaltuutettu ja maakuntavaltuutettu Hattula (kd.)

Uusimmat

Näkoislehti

13.7.2020

Fingerpori

comic