Mielipiteet

Ikäihmisten asumispalveluja on monipuolistettava – Uudella sote-alueella olisi rohkaistava uusia tapoja tuottaa palveluja

Kuva: Emil Bobyrev / LM
Kuva: Emil Bobyrev / LM

Ikääntyneiden asumisen ja hoivan kustannukset vaihtelevat kunnittain erittäin paljon. Edullisimmat palvelut tuotti vuonna 2020 Asikkala, joka kulutti rahaa 2700 euroa 75 vuotta täyttäneiden palveluun. Vastaavasti Lestijärvellä kului 8900 euroa. Koko maan keskiarvo on 4900 euroa. Luvut sisältävä laitospalveluiden ja niihin liittyvän hoivan kulut mutta ei kotihoidon kuluja.

Tämä on soten lähtötilanne. Olennaista on nähdä toimintatapojen kustannus- ja laatuerot. Ne johtuvat pääosin hoivan rakenteesta: laitoshoito on kalliimpaa kuin tehostettu tai erilaiset kotihoidon palvelut. Yksikkökoollakin on merkitystä. Laatuerojen mittaaminen on hankalampaa kuin eurojen.

Jos Asikkalan kustannukset toteutuisivat koko maassa, olisi vuotuissäästö ollut yli miljardi euroa. Mittaluokka kuvaa onnistuneiden ratkaisujen mahdollisuuksia. Siirtymä ei ole nopea eikä kaikkialla samanlainen. Hämeenlinnassa ikäihmisten palvelujen rakennemuutos vei lähes kymmenen vuotta. Kokemukseni sotelautakunnasta kertoo, että valittu strategia on ollut monella tavalla onnistunut. Myös asiakaspalaute on ollut pääosin myönteistä.

Asumisen ja hoivan tarpeet muuttuvat iän ja ikääntyvien sukupolvien myötä. Siksi niiden tarjontaa olisi monipuolistettava. Olisi järkevää kannustaa yhteisöllisempiä asumisen muotoja jo ennen mahdollisia hoivapalvelujen tarpeita. Yksinäisyyden torjunta on parhaita ennaltaehkäisyn muotoja. Tämä vaatii osaamista ja luovuutta myös kaupunkisuunnittelulta ja kaavoitukselta. Se liittää osaltaan kuntien ja sote-alueen toimijat moniammatillisesti yhteen.

Uudella sote-alueella olisi rohkaistava uusia tapoja tuottaa palveluja. Nyt esiin nousee vain julkisen tuotannon ja yksityisen kamppailu. Osuuskuntaa ymmärretään paikallisena mahdollisuutena aivan liian vähän. Pohjois-Savossa ikäihmisten kotona asumisen palveluja tarjoaa osuuskunta Tarjoomo. Se on paikallisten yritysten, yhdistysten ja yksityisten elinkeinoharjoittajien yhteistyöalusta.

Etelä-Karjalassa osuuskunta Monitoimiseniorit on hoitoalan eläkeläisten perustama yritys. He paikkaavat palvelutuotannon aukkoja ja asiakkaat maksavat usein kotihoitosetelillä.

Hämeessäkin kaivataan tällaisia ratkaisuja. Ne ovat paikallisia, rakenteiltaan keveitä ja ketteriä, niiden toimintaan pääsee pienellä pääomalla ja tulos hyödyttää koko alueen elinvoimaa. Tulevilta sote-päättäjiltä tarvitaan nyt luovuutta uuden äärellä. Tässä on yksi käyttämätön mahdollisuus.

Uusimmat

Fingerpori

comic