Mielipiteet

Ilmastoprosenteista ja tulevaisuudesta

S. Salomaa toi hyvin pontevasti esille pienet prosenttiyksiköt ilmakehän hiilidioksidin määrässä ja ihmisen vaikutuksen siihen (FL 14.4). Kirjoituksella oli ilmeisesti tarkoitus tuoda ilmi se ilmiö, jossa jokin ulkopuolinen ryhmittymä hyötyy ilmastohysteriasta. Tähän sitten on sekoitettu lahjakkaasti nekin tahot, jotka vain ja ainoastaan haluaisivat tehdä jotain konkreettista ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Viittaan tässä Greta Thunbergiin ja hänen antamaansa esimerkkiin. Vähättelemällä nykynuorten huolta tulevaisuudestaan mielestäni Salomaa aliarvioi itse ongelmaa, ihmisen omaa vastuuta ja todellisten toimenpiteiden tarpeellisuutta.

Salomaa esittää, että 4% ilmakehän hiilidioksidista olisi ihmisen tuottamaa. Ehkäpä hän tarkoittaa ihmisten uloshengitysilman hiilidioksidin määrää. Ihmisen vaikutus on kuitenkin paljon suurempi kuin pelkkä hengittely.

Salomaa on osannut hakea väittämiensä tueksi lukuja, mutta hänen tarjoamansa tieto on vanhentunutta. Hiilidioksidin määrä nimittäin saavutti hänen esittämänsä 0,038% (eli 380ppmv) tason jo vuonna 2007. Sen jälkeen se on kivunnut kovaa vauhtia ylös ollen tällä hetkellä jo tasolla 412ppmv (Co2.earth). Toisin sanoen kasvu on todella nopeaa ja kaikki tämä kasvu on kyllä ihmisen aikaansaannosta – ikävä kyllä.

Kun tarkastelee tutkittuja tilastoja ilmakehän hiilidioksidin määrän kehityksestä, ei voi ummistaa silmiään siltä tosiasialta, että ihmisen rooli esiteollisen ajan ja nykypäivän välillä on ollut valtava. 1800-luvun alun hiilidioksidin määrä oli vakiintunut 260–280ppmv:n tasolle. Sitä se oli ollut ainakin viimeisten 10000 vuoden ajan. Tämän jälkeen hiilidioksidin määrä ihmisväestön rajun lisääntymisen ja globaalin teollistumisen vaikutuksesta on alkanut kasvaa, valitettavasti vieläpä kiihtyvällä tahdilla.

Alkuvaiheissaan ihmisen teollinen vallankumous nosti hiilidioksidin määrää maltillisesti. Nousu 280ppmv:n tasosta 320:n tasolle otti aikaa reilut puolitoista vuosisataa (40 yksikköä /150 vuotta). Tämän jälkeen Hawaijin Mauna Loa -observatorion mittaukset ovat olleet jatkuvia ja nyt 60 vuodessa ne ovat kivunneet nykyarvoihin 410ppmv (90 yksikköä/60 vuotta).

Koko teollisen ajan ihminen on vaikuttanut aktiivisesti ilmastoon niin, että sen hiilidioksidimäärä on kasvanut noin 130 ppmv-yksikön verran. Oikeammin voisi esittää prosenteilla sen, että kahden vuosisadan takaisesta tilanteesta ihminen on toimillaan saanut ilmakehän hiilidioksidimäärän kasvamaan tähän mennessä yli 46%.

Muuta selittävää tekijää tälle kehitykselle ei ole löytynyt kuin ihminen, joka on lisännyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä teollisuuden kasvun ja oman lukumääränsä lisääntymisen myötä merkittävästi. Kaikella tällä olemme saavuttaneet paljon hyvää, mutta samalla olemme kajonneet luonnon omaan kehityskulkuun ja tulleet muuttaneeksi pallomme ilmakehää arvaamattomalla tavalla.

Hyötyykö joku osapuoli ilmastorummutuksesta vai ei, se jää nähtäväksi. Ehkä muutos kohtelee Suomea alueena lempeämmin, kuin vaikkapa tyynen meren saaria. Se kuitenkin on varmaa, että jos realistisiin toimenpiteisiin ei ryhdytä tai niihin ei rahaa mistään löydy, on jälkeläisillämme ylivoimaiset ongelmat ratkottavanaan. Erittäin hienoa, että edes nuoriso tajuaa tämän ja uskaltaa myös sanoa sen ääneen. Greta Thurnbergin isoisä tuskin oli Svante Arrhenius, mutta silti hienoa, että tyttö on antanut kasvot vakavalle asialle ja reissaa nyt junalla pitkin Eurooppaa. Sekin on jo hirmu paljon yhdeltä pieneltä ihmiseltä.

Uusimmat

Fingerpori

comic