Mielipiteet

Järjestötoiminta muutoksen kynnyksellä?

Tällä hetkellä suurin osa paikallisesta järjestötoiminnasta on jäissä koronan takia. Osa keskusliitoista järjestää verkkotoimintaa, mutta kulkeeko tieto siitä jäsenistölle tai niille jotka eivät ole jäseniä vielä? Nyt olisi oikea hetki ottaa käyttöön oman yhdistyksen Facebook-sivut, Instagram-tili, päivittää kotisivuja ja tiedottaa sähköpostitse jäsenistöä. Jos ei omassa yhdistyksessä ole tiedotettavaa, voi kertoa muusta oman alueen tai oman keskusjärjestön toiminnasta.

Nyt järjestetään paljon ilmaista verkkokoulutusta näistä aiheista sekä verkkotoiminnan käynnistämisestä. Netistä löytyy myös paljon tietoa. Mutta toimivatko yhdistykset niin kankeasti, että tällä hetkellä ei voida edes osallistua koulutuksiin, koska ei voida pitää kokouksia? Voisiko kuitenkin osallistua yksityishenkilönä, jos oma kiinnostus riittää?

Yhdistystoiminta vaatisi uudistamista tämän päivän tasolle, koskien koko maata. Lähes kaikki yhdistykset haluavat uusia jäseniä, vapaaehtoisia ja nuorempaa väkeä, vai haluavatko oikeasti? Ovatko yhdistykset oikeasti valmiita muuttamaan näkökulmiaan ja katsantokantojaan? Tekemään jotain uutta?

Monissa yhdistyksissä aktiivit ovat samoja vuodesta toiseen. Uskon, että toiminnasta kiinnostuneita olisi, jos toiminta olisi avoimempaa mukaan lukien hallitusten toiminta. Uskallettaisiin luottaa uusiin ihmisiin ja kuunneltaisiin kaikkien ajatuksia. Heitettäisiin ennakkoasenteet romukoppaan ja annettaisiin mahdollisuus myös järjestötoimintaa vielä tuntemattomille. Jokaisen täytyy aloittaa jostain.

Toimintaa suunniteltaessa pitäisi myös ajatella laajempaa kokonaiskuvaa ja ikäryhmiä. Halutaanko palvella myös nuorempaa väkeä ja herättää heidän mielenkiinto, saada nuorempia jäseniä ja vapaaehtoisia? Perinteinen yhdistystoiminta houkuttelee perinteisiä yhdistysihmisiä, entä muut? Mikä kiinnostaisi? Saisiko vinkkejä kansalaisopistojen toiminnasta tai omilta lapsilta? Toiminta voisi olla myös osin lyhyempikestoista ja kurssimuotoista. Ja yhteistyö ihan kaikkien kesken; yrittäjät, urheiluseurat, kunnat, vain oma mieli asettaa rajoitteet.

Koronan myötä verkkotoiminta on lisääntynyt huimasti ja muutos on osin varmaan pysyvä. Eikä verkkopalvelujen käyttö ole sen vaikeampaa kuin mikään muukaan uuden oppiminen. Kokouksiin osallistumisesta selviää muutamalla painalluksella ja järjestävä taho antaa yleensä hyvät ohjeet etukäteen. On lähinnä tahtokysymys, haluaako oppia uutta vai ei. Useat 70–90-vuotiaat käyttävät sujuvasti älylaitteita. Rajoitteet asettaa lähinnä oma tai toisten asenne.

Tällä hetkellä monet pitkäaikaissairaat ja vanhukset kaipaavat tukea. Tietoa palveluista ja tuesta pitäisi yhdistää ja välittää eteenpäin yhdessä. Valmiita yhteistyöryhmiä ja -muotoja on jo olemassa ja ne kannattaa hyödyntää. Myös julkisen sektorin on hyvä käyttää nämä mahdollisuudet hyväksi. Seudultamme löytyy mm. Forssan Seudun Järjestösilta ja Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta. Järjestösilta yhdistää järjestötoimijoita, seurakunnan sekä kuntien että sote-palveluedustajia ja vaikuttaa sekä kehittää yhteistyötä ja toimintaa alueellamme. MeidänHäme-sivustolle on koottu tietoa yhdistystoimijoista ja -toiminnasta. Sinne on myös nyt koottu korona-ajan palveluita ja tietoa.

Yhteistyössä on voimaa!

Uusimmat

Fingerpori

comic