Mielipiteet

Järkevä työnjako 3 sairaalan kesken

Saimme 13.5.20tiedon, että Kanta-Hämeen uuden keskussairaala ASSIn suunnitelleen allianssin toiminta keskeytetään. Sairaalan budjetti oli taas kasvamassa reippaasti eli 62 milj. euroa, 20 % suunnitellusta. Aiemmin budjetoidun sairaalan kustannusten oli arvioitu rasittavan kuntien talouksia vuoteen 2028–2030 saakka. Uuden budjetin mukaan rasitus kuntien talouksiin olisi kestänyt vuoteen 2036-2037. Sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta teki oikean päätöksen virkamiespäätöksenä keskeyttäessään allianssin toiminnan. Kunnilla ei yksinkertaisesti olisi ollut varaa siihen.

Ikäihmisten määrä tulee lisääntymään myös Lounais-Hämeessä. Sen takia myös erikoissairaanhoidon palvelujen tarve ja käyttö lisääntyy. Pandemia on osoittanut erikoissairaanhoidossa hajautetun mallin tarpeellisuuden. Forssan sairaalassa eri erikoisalojen poliklinikat ovat pääsääntöisesti toimineet myös nyt poikkeusaikana. Kun taas keskussairaala ajoi nopeasti poliklinikkatoimintansa alas. Perussairaudet vaativat seurantaa ja hoitoa myös poikkeusaikana. Siksi onkin tärkeää, että Forssan sairaalassa on näitä esh-palveluja kyetty tarjoamaan.

Sairaalamme merkitys seudulle on vastaava kuin keskussairaalan merkitys maakunnalle. Se on meille tärkeä elinvoima- ja vetovoimatekijä. Ihmiset pitää hoitaa ja mielellään lähellä. Järkevästi toimien saamme myös eurot jäämään seudullemme.

ASSI-sairaalahankkeessa on suunniteltu vuodeosastopaikkoja vähennettävän 20 %. Lisäksi sairaanhoitopiirin johtaja Rannan selvityksestä sai käsityksen, että niin Forssan kuin Riihimäen sairaalassa kehitetään vain avopalveluita. Jos tämä tarkoittaa näiden sairaaloiden esh-vuodeosastojen alasajoa, se ei ole oikea ratkaisu. Prosesseja ei pystytä niin paljoa tehostamaan, että keskussairaalan vuodeosastot vähennetyllä määrällä millään riittäisivät koko maakunnan tarpeisiin. Lisäksi keskussairaalan on järkevintä kehittää vaativampaa erikoissairaanhoitoa ja jatkohoito voi tapahtua maakunnan muissa sairaaloissa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri jakoi kuntien kanssa yhdessä sopien erikoissairaanhoidon viiteen eri sairaalaan keskittäen samalla vaativimman esh:n Tays:n pääsairaalaan. Maakunnastamme täytyy nyt löytyä yhteinen tahto toimia samoin. Erikoissairaanhoidon järkevä työnjako kolmen sairaalan (K-HKS, Riihimäki ja Forssa) kesken. Säästämme sairaalan rakentamiskuluissa ja turvaamme samalla erikoissairaanhoidon lähipalveluina seuduilla.

Nyt tarvitaan Forssan seudulla yksituumaisuutta sairaalamme puolustamiseen ja kehittämiseen. Samoin koko HYKY:ssä. Jos emme itse sitä tee, ei sitä tee kukaan puolestamme. Ennen uuden sairaalaan rakentamista on kartoitettava palvelut, joita voidaan jatkossa tarjota Forssan sairaalassa nykyisten poliklinikkatoimintojen ja vuodeosastojen lisäksi.

Kanta-Hämeessä on päästävä aitoon ja tasavertaiseen keskusteluun maakuntamme sairaaloiden työnjaosta. Tätä ovat kunnanhallitukset kyselleet ja peräänkuuluttaneet jo pitkään. Se olisi pitänyt jo tehdä. Elinvoimaiset seudut, ovat koko maakunnan yhteinen etu.

Uusimmat

Fingerpori

comic