Mielipiteet

Jätehuolto mahdollisuus parempaan

Mielestäni kunnan järjestämän jätteidenkeräysmallin olisi hyvä rantautua jo Hämeeseenkin. Suomella on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Se, mitä jokainen meistä voi tehdä asian eteen, on pohtia, miten jätehuolto on järjestetty kotitalouksissa, työpaikoilla, kunnissa ja kaupungeissa. Tehokas jätteiden keräys, käsittely ja kierrätys takaisin energiaksi on merkittävä teko.

Jätelain mukainen jätehierarkia tuo valtakunnalliset raamit jätehuoltoon. Jätteen määrää tulisi pyrkiä vähentämään ja uudelleenkäyttöä lisäämään. Mikäli jätettä kuitenkin syntyy, tulisi se kierrättää tai hyödyntää esimerkiksi energiana.

Esimerkillisesti jätehuoltoa ovat toteuttaneet mielestäni mm. Lakeuden jätelautakunnan alue sekä Kuopion seutu. Jätelain mukaan kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen on liityttävä alueella järjestettävään jätehuoltoon. Kunnan vastuulla on yhdyskuntajätteiden jätehuolto. Yhdyskuntajätteisiin kuuluvat mm. asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien jätevesien käsittelyjärjestelmien ylijäämäliete. Lakeuden jätelautakunnan alueella yhdyskuntajätteiden jätehuolto on kunnan kilpailuttama. Taksat ovat tasataksoja riippumatta asuinpaikasta. Tällä pyritään kuntalaisten tasapuoliseen kohteluun. Hintataso pysyy myös edullisempana, kun voimavarat voidaan yhdistää ja toimintaa järkeistää. Kunnan kilpailuttama jätteiden kuljetus on myös ekologinen tapa hoitaa jätehuoltoa.

Mielestäni on merkityksellistä, että jätehuoltoa kehitetään seudullamme vahvasti tähän suuntaan. Kun keräyksestä ja kierrätyksestä vastaa kiinteistön omistaja, sitoutuminen jätehuoltoon ei ole aina itsestäänselvyys. Kunnan järjestämänä päällekkäinen jätteidenhaku samoilta asuinalueilta vähenee, työskentely on tehokasta ja polttoainekustannuksissa säästetään, millä on suora vaikutus hintaan ja päästöihin. Turha ajo raskailla keräysautoilla asuinalueilla vähenee, mikä vaikuttaa turvallisuusnäkökannankin kautta liikenteen vähentyessä. Etelä-Pohjanmaalla on päästy tällä toiminnalla hyödyntämään yhteiskuntajäte jo lähes kokonaan, hienoa! Näin voisimme toimia meidän seudullammekin.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti