Mielipiteet

Jätteiden kierrätys muutosten edessä

Ympäristöministeriön jätelain uudistusta pohtinut työryhmä on antanut syyskuussa esityksen, jonka pohjalta ministeriö laatii esityksen hallitukselle jätelain muuttamisesta. Esitys pitää sisällään useita kohtia, jotka toteutuessaan tuovat kotitalouksille runsaasti uusia lajittelumahdollisuuksia. Samalla voidaan parantaa jätehuollon ympäristövaikutuksia nostamalla kierrätysastetta ja vähentämällä kuljetusten ilmastovaikutuksia.

Esityksen merkittävimmät uudistukset ovat biojätteen lajitteluvelvollisuuden laajeneminen omakotitaloihin kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa. Viiden huoneiston ja sitä suuremmista kiinteistöistä tulisi kerätä sekajätteen lisäksi biojäte sekä muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset. Käytännössä tämä tuo lisää keräysvälineitä ja lajittelumahdollisuuksia omakotitalojen ja taloyhtiöiden pihoille sekä asuinalueille Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) alueella.

Jätelakityöryhmän mietinnössä merkittävimmän mahdollisuuden ilmastoystävällisen ja tehokkaan jätteenkeräyksen toteutumiselle antaa esitys kuljetusjärjestelmän muuttamisesta kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi. Lajitteluvaatimusten kiristyminen tarkoittaa käytännössä yksittäisten eri jätelajien keräämisen määrän kasvua kotikaduillamme 2–4 vuoden siirtymäajan jälkeen.

Kun kerättävien jätelajien lukumäärä kasvaa, pienenee erikseen kerättävän jätelajin kerralla kerättävä määrä. Sitä ei riitä samaan aikaan useille eri jäteautoille järkevästi kerättäväksi. Ainoa tehokas tapa on kerätä asumisessa syntyvät jätteet niin, että kokonaisuus suunnitellaan huolellisesti ja keräämiselle asetetaan selkeät ympäristövaatimukset. Tällä tavoin LHJ:n alueella voidaan ottaa käyttöön laajasti ympäristö- ja ilmastovaikutuksiltaan tehokkaampia keräystapoja kuten monilokero-, yhteis- tai korttelikeräystä, jossa kerätään kerralla useita jätelajeja. Keräysautojen päästöille ja niissä käytettäville polttoaineille voidaan asettaa vaatimuksia. Tämän mallin toteuttamiseen tarvitaan hyviä yksityisiä kuljetusyrityksiä, jotka keräävät jätteet julkisten kilpailutusten pohjalta.

Toivomme, että jätelain uudistus etenee annetun esityksen mukaisesti. Ilman näitä muutoksia jätehuollon tavoitteet kierrätysasteen nostamiseksi nykyisestä 40 prosentin tasosta 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä eivät toteudu. Todennäköisesti tavoitteiden saavuttaminen tulee vaatimaan nykyistäkin esitystä tiukempia vaatimuksia. Niihin ei päästä nykyisellä hajanaisella keräysjärjestelmällä. Muualla Pohjoismaissa ja muissa Euroopan kierrätyksen kärkimaissa asumisen jätteet kerätään keskitetysti kunnan järjestämän jätteenkuljetusmallin mukaisesti. Tässä mallissa jätteenkeräys voidaan tehdä pienemmällä määrällä kuljetussuorituksia ja samalla tutkitusti jätteenkuljetuksen päästöt pienenevät.

Kunnat ovat sitoutuneet laajasti erilaisiin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin Suomessa ja LHJ:n toimialueella. Toivomme, että myös nämä asiat tulisivat huomioiduksi kierrätystavoitteiden lisäksi, kun päätöksiä jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdään valtakunnallisella ja paikallisella tasolla.

Fingerpori

comic