Mielipiteet

Jokainen lapsi ansaitsee harrastuksen ja ryhmän johon kuulua

Arvioiden mukaan partiossa tehdään vuosittain kolme miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä. Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Koulujen alkaessa moni aloittaa myös uuden harrastuksen. Eivät kuitenkaan kaikki. Eri selvitysten mukaan 10–20 prosentilla lapsista ja nuorista ei ole mielekästä harrastusta.

Syynä on tutkimusten mukaan harrastusten hinnan lisäksi maantieteellinen etäisyys sekä erilaiset osallistumiskynnykset esimerkiksi vähemmistöön kuulumisen tai toimintarajoitteen takia.

Kouluterveyskyselyssä 8-9.-luokkalaisista nuorista 8,5 prosenttia vastaa, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa keskustella.

Hallitusohjelmassa on tartuttu haasteeseen ja luvataan Suomeen harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen. Tarkoitus on luoda Islannin mallista suomalainen toteutus.

Koulut ovatkin mainio alusta koordinoida harrastustoimintaa ja muuta yhteisöllistä tekemistä, kunhan muistetaan, että kaikki eivät halua harrastaa koululla eikä kaikki harrastustoiminta sovi koulun tiloihin tai kouluaikoihin. Suomessa harrastustoimintaa järjestävät usein vapaaehtoiset, joka jo itsessään lisää paikallista yhteisöllisyyttä, mutta vaikeuttaa harrastusten järjestämistä koulupäivien aikana.

Esimerkiksi partiossa kaikki tuhannet toimintaa ohjaavat nuoret ja aikuiset toimivat täysin vapaaehtoisesti ilman palkkiota. On arvioitu, että partiossa tehdään vuosittain 3 miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä.

Vapaaehtoisuuden voimaa ei kannata hävittää, mutta harrastamattomuutta pitäisi lähestyä lapsen ja nuoren näkökulmasta. Koululla voisi toimia nuorisotyöntekijä harrastuskoordinaattorina. Henkilö, joka tuntisi koulun arjen, oppilaiden tarpeet ja alueen harrastustoimijat niin koululla kuin sen ulkopuolella. Joku, jolla olisi aikaa kuunnella, jutella ja auttaa eteenpäin niitä, joilla on syystä tai toisesta korkeampi kynnys harrastuksiin.

On tärkeää tukea monipuolisesti eri harrastustoiminnan muotoja ja niitä lapsia ja nuoria, joille harrastamisen kynnys on liian korkea. Meidän tulee mahdollistaa myös niitä harrastusvaihtoehtoja, joissa nuoret saavat järjestää toimintaa omaehtoisesti, ilman suorituskeskeisyyttä.

Kun harrastustoimintaa järjestävät vapaaehtoiset, se on myös yhteiskunnalle edullinen tapa saada matalan kynnyksen harrastustoimintaa, jossa maksut ovat maltillisia.

Uusimmat

Fingerpori

comic