Mielipiteet

Jokaisella sairaalalla on oma roolinsa

Forssan sairaala ei voi olla kahdeksan tähden sairaalan sairaala ilman täällä toimivaa erikoissairaanhoitoa. Itsenäisenä toimijana sillä on vielä oikeus itse olla neuvottelemassa sairaanhoitopiirien kanssa siitä, mitä palveluja täällä jatkossa on. Aikooko Hykyn hallitus ajaa Forssan sairaalan alas siirtäessään ehdoitta erikoissairaanhoitomme osaksi sairaanhoitopiiriä? Tämä tulee mieleeni Hykyn hallituksen ensi maanantain esityslistaa lukiessani.

Tähtisairaala-hankkeen projektipäällikkö Johanna Rellman kertoo Tays:n henkilöstölehdessä, että kahdeksan tähden sairaalahankkeessa ”jokaisella sairaalalla on oma roolinsa. Kaikki sairaalayksiköt halutaan säilyttää tulevaisuudessakin. Kaikissa näissä tuotetaan väestön tarpeen mukaiset lähipalvelut, ja erityispalveluissa jokaisella yksiköllä on oma roolinsa.” Mikä on Forssan sairaalan rooli tässä yhteistyössä?

Nyt tarvitaan Forssan hyvinvointikuntayhtymän jäsenkunnissa keskustelu siitä, mitä erikoissairaanhoitoa tänne tavoitellaan. Meidän on itse tiedettävä, mitä haluamme tänne. Miksi tätä keskustelua ei ole käyty ja miksi jäsenkunnat eivät ohjeista Hykyä asettamalla tavoitteita siitä, mitä erikoissairaanhoitoa Forssan sairaalaan tavoitellaan? Meidän on itse oltava aktiivisia.

Hyvinvointikuntayhtymän hallituksen kokouksen 26.8.19 esityslistan mukaan käsitellään kahdeksan tähden sairaalahanketta, Esityslistan teksti: ” Tähtisairaala-hankkeen valmistelussa on katsottu, että täyden tähtisairaala-statuksen saaminen, jolloin Forssan sairaala olisi yksi tähti tähtisairaalaryppäässä, edellyttää sitä, että Forssan sairaalan toiminta siirretään Khshp:n alaisuuteen. Toinen mahdollisuus on se, että yhteistyötä tiivistetään sopimuspohjaisesti ja Forssan sairaala ei ole osa tähtisairaalaa.”

Hykyn perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien järjestämisvastuuseen kuuluvat kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja päihdeongelmaisten hoidon palveluja sekä Forssan sairaalan tuottamia erikoissairaanhoidon palveluja sekä huolehtia muiden erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuudesta.

Hykyn hallituksen esityslistan mukaan sairaanhoitopiirin alaisuuteen siirtymisen edellytyksenä FSHKY:ssä on nähty, että Forssan sairaalassa säilytetään lähipalveluina väestön tarpeiden mukaiset perustason erikoissairaanhoidon palvelut mm. kattava vastaanottotoiminta, ilman anestesiaa tehtävät pientoimenpiteet ja osastotoiminta. Lisäksi Khshp:n tulee sitoutua yhteistyössä FSHKY:n kanssa laatimaan Forssan sairaalaa koskevan kehittämissuunnitelma.

Kuka on näin nähnyt? Jäsenkunnilta ei ole kysytty kantaa. On jäsenkunnista kiinni, mitä Forssan sairaalaan halutaan. Tähtisairaalan sairaalaksi pääseminen ei edellytä Forssan sairaalan toiminnan siirtoa Hykyltä sairaanhoitopiirille. Miksi Hykyn hallitus on ajamassa yhtä seutumme tärkeintä veto- ja pitovoimatekijää Hämeenlinna-vetoisen sairaanhoitopiirin päätös- ja määräysvaltaan? Aiotteko romuttaa täältä erikoissairaanhoidon?

Uusimmat

Fingerpori

comic