Mielipiteet

Jumalalle kelpaa, migrille ei

”Jeesus antoi rakkauden ja anteeksiannon ja kertoi totuuden. Hän teki ihmeitä, joihin vain Jumalalla on valta. Hän menetti henkensäkin ihmisten syntien takia. Tämä veti minua Jeesukseen päin.”

Näin kertoo turvapaikanhakija, jonka kastejuhlaan osallistuin. Tuli alkuseurakunnallinen olo, kun kastepappi muistutti siitä, millaisen riskin kastettavat ottavat.

Turvapaikanhakija tuntee kristinuskoa syvällisesti. Hän tulee kulttuurista, jossa uskonto vaikuttaa kaikkeen: säännölliset

rukoushetket, ramadan, miesten ja naisten väliset suhteet…Hän on elänyt siinä kulttuurissa noin neljä viidesosaa

elämästään, yhden viidesosan kristillisessä (jonkun mielestä jälkikristillisessä) Suomessa. Hän peilaa

näkemäänsä siihen, mikä hänelle on tuttua.

Hän hämmästelee, että suomalaiskristityt auttavat ilman taka-ajatuksia. Suomessa toteutuu naisten ja miesten tasa-arvo, ja hän järkeilee sen johtuvan kristinuskosta. Turvapaikanhakija sanoo, että hänellä on Jeesus sydämessä.

Hän ei enää tunne elämäänsä arvottomaksi eikä itseään yksinäiseksi. Vastaanottokeskuksessa hän joutuu pitämään

ratkaisunsa salassa.

Migrille hänen vakaumuksensa ei riitä. ”Sinä vain sanot, että olet kristitty, oikeasti et ole. Voit palata lähtömaahasi vaaratta. Kristityille maa on vaarallinen”, migri sanoo. Migrin turvapaikkayksikön johtaja puhuu lehdessä ”kristittyinä esiintyvistä afgaaneista.” Miten yliolkaista.

Kukaan ei voi määritellä Jumalaa. Me puhumme pitkälti omasta jumalakuvastamme. Siihen vaikuttavat omat elämänkokemuksemme, yhteisö, jossa olemme kristittyinä eläneet,kielenkäyttö, jota olemme kuulleet. Mihin konventioon migri tukeutuu: luterilaiseen, herätyskristilliseen, vapaiden suuntien perinteeseen? Entä jos puhuteltava ei pysy konventiossa? Tai jos hän ei kykene käsitteelliseen ajatteluun eikä pysty sanallistamaan tietoaan ja kokemuksiaan?

Käännynnäisille kristinuskon Jumala on ystävällinen. ”Hän etsi itse ihmisiä ja ohjaa heidät oikealle tielle”. Kristinusko on tie, ja he ovat vasta sen alkumetreillä.

Kastekummi Keski-Suomesta


Uusimmat

Fingerpori

comic