Mielipiteet

Kaikkien syrjintäkielto, kiitos

Mielestäni syrjintä on vastenmielistä. Syrjintä etnisin tai biologisin perustein vastenmielistä vasta onkin. Se on nimittäin sitä paljon puhuttua, oikeaa rasismia.

Vaan eräs rasismin muoto on kuitenkin jopa poliittisesti hyväksytetty, nimittäin positiivinen erityiskohtelu. Tavoite on ”tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen”. Käytännössä se on vähemmistöjen ylisuojelua yhteiskunnassa.

Jos on poliittisesti valmis niinkin rajuun toimenpiteeseen kuin syrjintä, olisi syytä olla selvillä, millaisiin lopputuloksiin päädytään. Jokaisen luulisi ymmärtävän, ettei maailma koskaan voi olla täydellisen tasa-arvoinen. Joten, mitkä ovatkaan kivarasismia vaativien todelliset motiivit?

Yleensä positiivista erityiskohtelua Suomessa saavat osakseen ei-suomalaista syntyperää olevat tai naiset.

Suurimmat ulkomaalaistaustaiset ryhmät Suomessa (tilastokeskus 2017) olivat entisen Neuvostoliiton alueelta, erikseen niistä mainiten Viro, sekä Irakista ja Somaliasta.

Suomalaisia maailmassa on kaiken kaikkiaan n. 6,5 miljoonaa, joista ulkosuomalaisia alle miljoona. Em. ulkomaalaisryhmistä Suomessa ainoastaan virolaisia on maailmassa lukumääräisesti suomalaisia vähemmän, muita jopa moninkertaisesti suomalaisia enemmän. Suomalaisia tässä pitäisi lukumäärän perusteella kohdella muita syrjien, jos vähemmistöys on edes jokin kriteeri!

Otetaan moraalis-eettisesti oikeutetuksi esimerkiksi positiivisesta syrjinnästä keskimääräinen virolainen, rakennustöitä suomalaisen työttömän sijasta tekevä mies. Bruttopalkkaa hän saa keskimäärin 2400 € (14,5 € / h) kuukaudessa. Esimerkin henkilö maksaa (kunta-) veroa (kunta Helsinki, Yle verolaskuri) vuodessa n. 3300 €. Jos hänen vaimonsa hoitaa lapsia (2) kotona Virossa, voi perhe taasen saada tukia yli 7000 € vuodessa. Voinemme päätellä, että veronmaksajan näkökulmasta toiminta on jopa haitallista, vaikka sivuutettaisiin yhä työttömäksi jääneen suomalaisen kulut.

Naisia Suomessa on (31.12.2017) 74 868 kpl enemmän kuin miehiä. Suomessa on käytössä edustuksellinen demokratia, jossa vaaleissa äänestämällä valitaan edustajat. No, ehkä positiivinen erityiskohtelu on osoitus naisellisen pehmeästä vallankäytöstä, löytyyhän sana ”positiivinen”.

Jos valitulla politiikalla on tietynlaisia seurauksia, on niistä vedettävissä johtopäätöksiä. Koska lakitekstiin onkin kirjoitettu tosiasiallisesta yhdenvertaisuudesta, johon pyritään mielestäni ”arveluttavilla” keinoilla, on katsottava myös tosiasiallisia tuloksia. ”Arveluttavat” keinot ovat siis kyvykkäämpien ihmisten ”positiivinen” syrjiminen. Se tarkoittaa loppuviime sitä, että talous kärsii, enemmän tai vähemmän. Olisihan käsittämätöntä jos luotaisiin enemmän taloudellista toimeliaisuutta vähemmällä osaamisella. Muista, että osaaminen ei oikeassa syrjinnässä ole tekijä, rasistisessa syrjinnässä kaikkien vähiten.

Tasapäistämisfanaatikoille valitettava tosiasia on, että niin kiinnostus kuin osaaminen vaihtelevat yksilöittäin. Nykyisessä individualistisuutta korostavassa yhteiskunnassa on käsittämätöntä, että moista tosiasiaa ei tunnusteta. Muutamat supermenestyneet miehet näyttävät olevan malli, johon kaikkien tulisi päästä, vaikka ansiotta. Siis päästä, ei pyrkiä! Onko positiivisen syrjinnän todelliset tavoitteet Suomessa antisuomalaisuus ja antimiehisyys? Moisella ei ideaa sentään kehdata myydä.

Samuli Vesiojaluottamushenkilö (ps.) Janakkala

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti