Mielipiteet

Kannanotto vanhustenpalvelun järjestämisestä hyvinvointikuntayhtymässä

Lounais-Hämeen vasemmiston yhteiskokous on huolestuneena seurannut hyvinvointikuntayhtymän toimia vanhustenhuollon asemasta yhtymän sisällä.

Kokouksen mukaan ei pidä tehdä ennen SOTE kuvioiden selviämistä lopullisia päätöksiä vanhustenhoidon osalta.

Asiasta on pyydetty lausunnot seudun vanhusneuvostoilta koska laki niin määrää. Päätökset tekee yhtymän hallitus.

Me emme hyväksy säästöjen hakemista huonokuntoisten vanhusten kustannuksella. Emme saa tinkiä vanhusten turvallisuudentunteesta heidän asuessaan yksin kotona. Näyttää siltä että palvelutasoa ollaan laskemassa ja on vaarana vanhusten joutuminen heitteille. Laitospaikkojen vähentäminen ja palveluasumisen ja kotihoidon tehostaminen ei tue vanhusten turvallisuuden tunnetta. Muistisairaiden ja muiden huonokuntoisten siirtäminen laitoksista kotiin ja palveluasumisyksiköihin ei voi olla mahdollista.

Vanhustenhoidon tulee olla julkisen palvelun toimintaa ja vain yksityisellä puolella on tätä tukeva rooli.

Kunniallinen vanhuus on arvovalta kysymys.

Uusimmat

Fingerpori

comic