Mielipiteet

Kansalaisten aloiteoikeutta ei saa kaventaa – Esitän, että Forssan kaupunki sallii kansalaisaloitteiden paperisten kannatusilmoitusten keruun kirjastossa

Kuva: Petri Ojanen / FL
Kuva: Petri Ojanen / FL

Näyttää ilmeiseltä, että kansalaisten aloiteoikeutta rajoitetaan nyt suositusten virheellisten tulkintojen vuoksi. Koska kansalaisaloitteiden paperisten kannatusilmoitusten keräys kirjastossa osoittautui yllättäen ongelmalliseksi, tein Forssan kaupungille seuraavan sisältöisen kuntalaisaloitteen.

Ehdotan, että Forssan kaupunki sallii kansalaisaloitteiden paperisten kannatusilmoitusten keräyksen kirjastossa.

Valtakunnallisen kansalaisaloite.fi -verkkopalvelun kautta kuntalaiset voivat kannattaa kansalaisaloitteita sähköisesti, mutta kaikilla ei ole mahdollisuuksia ja riittäviä taitoja palvelun käyttöön. Sen lisäksi, että kirjasto voi neuvoa ja avustaa näiden palvelujen käytössä olisi yhdenvertaisuuden vuoksi tärkeää järjestää myös paperisten kannatusilmoitusten keruu kuntalaisille mahdollisimman helpoksi.

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) suositteli jo 12.4.2013 antamassaan lausunnossa kansalaisaloitteiden kannatusilmoitusten keräyksen järjestämistä kirjastoissa.

YKN totesi muun muassa, että kirjastot ovat yhteiskunnallisen ja muun tiedon saannin ja jakamisen paikkoja, jotka ovat kaikkien ulottuvilla. Tarjoamalla paikan kansalaisaloitteiden keräämiselle kirjastot tukevat kansalaisten osallistumista ja kansalaistoimintaa.

Forssan vapaa-ajattelijat on ehdottanut kirjastolle yhteistyötä Elämänkatsomustiedon opiskelu sallittava kaikille -kansalaisaloitteen https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8860 kannatusilmoitusten keräämisessä niin, että siitä aiheutuu kirjastolle mahdollisimman vähän vaivaa. Kirjastotoimenjohtaja kertoi ohjanneensa ehdotuksen kaupungin hallintoon päätöksentekoa varten.

Esitän, että Forssan kaupunki sallii Yleisten kirjastojen neuvoston suositusten mukaisesti kansalaisaloitteiden paperisten kannatusilmoitusten keruun kirjastoissa sekä käynnistää Vapaa-ajattelijoiden ehdottaman yhteistyön mahdollisimman pian, koska siihen liittyvän kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keräys on jo käynnissä.

YKN toteaa 2020 asiaa täydentävässä lausunnossa näin: ”Kansalaisaloitteet ovat oikeusministeriön ylläpitämälle Kansalaisaloite-sivustolle hyväksyttyjä lakialoitteita, joihin kerätään kansalaisten allekirjoituksia sähköisesti. Kirjasto voi opastaa kansalaisia lähettämään allekirjoituksensa lakialoitteeseen sähköisessä muodossa verkkopalvelussa www.kansalaisaloite.fi.”

Tätä ei pidä tulkita niin, ettei paperisen kannatusilmoitusten keruun mahdollisuutta tarvitse järjestetä kirjastossa muiden kirjastossa kerättävien adressien tavoin varsinkaan, jos aloitteen tekijät hoitavat itse siihen liittyvät käytännön järjestelyt. Juuri tällaista yhteistyötä Forssan vapaa-ajattelijat kirjastolle esittivät.

On myös huomattava, ettei yhdenvertaisuus toteudu pelkällä sähköisen lomakkeen täytön avustuksella, jos avustettavalta puuttuu keinot vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen. Siksi myös paperisen kannatusilmoitusten keruun salliminen on tarpeellista.

Toinen aloiteoikeuden kaventumisen uhka liittyy maakuntiin. Miten kuntalaiset voivat tehdä aloitteita maakunnan päätösvaltaan liittyvistä asioista? Yksinkertaisinta olisi, että myös alueet liittyvät kuntalaisaloite.fi -palveluun, jolloin kunkin alueen kuntalaiset voisivat tehdä aloitteita myös alueilleen samalla tavalla kuin nyt kunnille.

Uusimmat

Fingerpori

comic