Mielipiteet

Kansalaisuudelle saatava määritelmä

Thaimaan luolapelastus nosti esiin kysymyksen paperittomista. Kävi ilmi, miten Thaimaan ja Myanmarin eli Burman rajalla asuu tuhansia ihmisiä ilman kummankaan maan kansalaisuutta.

Thaimaan puolella ilman minkään maan kansalaisuutta asuvat saavat sentään peruskoulutuksen ja terveydenhuollon. Luolajoukkueen pojista neljällä ei ole minkään maan kansalaisuutta.

Virallisten tilastojen mukaan paperittomiksi on Thaimaassa rekisteröity vajaa puoli miljoonaa ihmistä, joista reilut 146 000 on alle 18-vuotiaita.

YK:n mukaan kymmenellä miljoonalla ihmisellä ei ole minkään maan kansalaisuutta. Eläminen ilman kansalaisuutta tarkoittaa yleensä elämää ilman koulutusta, terveydenhoitoa tai mahdollisuutta työskennellä ja liikkuva vapaasti. Joka kymmenes minuutti syntyy lapsi ilman kansalaisuutta. Kansalaisuudettomuus on useimmiten seurausta etniseen taustaan, uskontoon tai sukupuoleen liittyvästä syrjinnästä.

Kansalaisuudettomuus liittyy myös pakolaisuuteen. Pakolaisina syntyvät eivät usein saa uuden asuinmaansa kansalaisuutta eivätkä voi palata kotimaahansa vaatimaan sen kansalaisuutta. Jotkut maat epäävät etnisiltä vähemmistöiltä kansalaisuuden, kuten Myanmar rohingya-kansalta.

Kansalaisuus määräytyy yleensä joko periytymisperiaatteen tai syntymämaaperiaatteen mukaisesti. Jokainen valtio päättää itse, mitä periaatetta se ensisijaisesti noudattaa.

Periytymisperiaate tarkoittaa sitä, että kansalaisuus määräytyy äidin tai isän tai molempien vanhempien kansalaisuuden mukaan. Syntymämaaperiaatteen mukaan kansalaisuus määräytyy syntymäpaikan mukaan. Suomessa noudatetaan ensisijaisesti periytymisperiaatetta.

Kyllä YK:n tulisi saada aikaan kiistaton määritelmä siitä, kuka on minkäkin maan kansalainen.

Yrjö Saraste


Uusimmat

Fingerpori

comic