Mielipiteet

Kanta-Hämeen aluevaaleista – Kanta-Häme pysyy tiiviimmin kasassa, kun kaikkea ei keskitetä Hämeenlinnaan

Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Niille siirretään kunnista vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen järjestämisestä. Kanta-Hämeen hyvinvointialue käsittää Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seudut, yhteensä 11 kuntaa ja noin 170 000 asukasta.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaaleilla valittava aluevaltuusto. Ensimmäiset vaalit toimitetaan 23.1.2022. Vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Suhteellisuus toteutetaan ns. d´Hondt’in laskentamenetelmällä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella valitaan 59 valtuutettua. Ehdokashakemukset on jätettävä aluevaalilautakunnalle viimeistään 14.12.2021. Vaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun ja -numerot 23.12.2021.

Miten eduskunnan hyväksymä sote-uudistus etenee?

Toimintansa jo aloittanut Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa sote-uudistuksen etenemisestä. Se rakentaa hyvinvointialueen hallinnollisesti ja fyysisesti suunniteltua haltuunottoa. VATE lopettaa työnsä, kun aluevaltuusto aloittaa toimintansa 1.3.2022.

Kuntien talousarvioista siirtyy lähes kaksi kolmasosaa hyvinvointialueille, kun ne aloittavat toimintansa 1.1.2023. Samalla sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen henkilöstöllä vaihtuu työnantaja. Tämä merkitsee Suomen historian suurinta henkilöstön uudelleenjärjestelyä.

Hämeenlinnan seudulla muutos on suuri. Mutta Forssan seudulla se ei ole kovin merkittävä. Siellä hyvinvointikuntayhtymä on hoitanut pitkän aikaa ansiokkaasti kyseisiä tehtäviä, lukuun ottama pelastustointa. Muutos on suurempi niissä kunnissa, jotka ovat itse hoitaneet sosiaali- ja terveyspalvelunsa.

Aluevaltuuston ensimmäinen päätehtävä on terveyden ja hyvinvoinnin palveluverkostosta päättäminen. Isoina haasteina ovat talous ja ikäihmisten palvelut. Forssan ja Riihimäen sairaaloille pitää järjestää erikoistehtäviä. Kanta-Häme pysyy tiiviimmin kasassa, kun kaikkea ei keskitetä Hämeenlinnaan.

Potilastietojärjestelmien tulee olla yhteensopivia. Hoito- ja talouspalvelujen kilpailuttamisesta on laadittava selkeät periaatteet. Yksityistä sektoria on hyödynnettävä sen ollessa taloudellisesti järkevää. Tehtävälista on pitkä.

Alusta lähtien avoimuus on kuuluttava hyvinvointialueen keskeisiin arvoihin.

Aluevaaleissa kannattaa käydä äänestämässä esimerkiksi siten, että pyrkii osaltaan varmistamaan, miten kotikunnassa mm. terveyspalveluja jatkossa saa. Valtio rahakirstun vartijana pakottaa takuuvarmasti tiivistämään palveluverkkoa. Silloin on tärkeää, että ihmisten kuljetukset toimivat hyvin.

Jos et äänestä, sinun on turha narista poliitikoille hyvinvointialueen palveluista.

Uusimmat

Fingerpori

comic