Mielipiteet

Kauppakadun remontti

Kauppakadulla tulee huomioida nyt vaikeat suojateiden kadunylityspaikat, kuten Urheilu-Kennin kulmaus ja Sepänhaan kadunylityskohta. Eikö ole mahdollista leventää ja suoristaa katua tien toiselta puolelta hyvin pienellä kaavamuutoksella nykyisin parkkipaikkoina käytettävien tonttien kohdalta, koska alue on kuitenkin tietääkseni Forssan kaupungin omistuksessa. Nyt Kennin talon kulmauksessa joutuu varsinkin jäästä liukkaiden talvikelien aikaan kiertämään nurkan ja ylittämään suurella riskillä mahdollisesti lumen peittämää jäistä kohtaa.

Samoin on selkeytettävä Sampo Tarmon talon nurkalla oleva suojatie, ja Keskuskadun talojen kulmaukset, joissa saattaa liian nopealla tilannenopeudella liikkuva motorisoitu liikenne aiheuttaa vaaratilanteita. Aiemmassa aloitteessani viittaukset Koivukadun kaahauksiin. Nopeusrajoitus kaduilla tulee olla korkeintaan 40km tunnissa, mieluummin 30km.

Oikokadun katuosuudelle aiottu 4,5 metriä leveä suojavyöhyke on turhan leveä, n. 3 metriäkin riittäisi. Tämä helpottaisi kohtaavan kevyen liikenteen huomioimisen. Myös huoltoajoneuvot pystyvät toimimaan tälläkin leveydellä, niin kesäisin ruohoa leikatessa kuin myös talvella aurakoneilla.

Jotta liikenne olisi sujuvaa, tulisi myös kadun toinen puoli tulisi hyväksyä myös polkupyöräilijöiden ajettavaksi Kauppakadun/ Oikokadun ja Esko Aaltosen kadun alueilla, koska kevyt liikenne on vielä nytkin todella vähäistä sillä puolella katua varsinkin ilta-aikaan. Viksbergistä tuleva kevyt liikenne käyttää kuitenkin kyseisiä katuosuuksia varsinkin kesäiseen aikaan.

Tulisi lisätä liikennemerkki, joka osoittaa kevyen liikenteen väylän, ja väylien tulisi olla 50–75cm leveämpiä. Nyt kadun toisen puolen rajaaminen vain jalankulkijoille, kuitenkin nykyisin vähäisempää kevyttä katuliikennettä varten, ruuhkauttaa taas toisen puolen kadusta. Ilta-aikaan meillä ei ole edes kadulla liikkeitä, jotka olisivat avoinna sillä puolella katua.

Pyöräteiden ja jalankulkuväylien päihin tulee tehdä kunnon viisteliuskaukset, jotta rollaattoreilla/rullatuoleilla/lastenvaunuilla/polkupyörillä ja vastaavilla kyetään helposti liikkumaan katuja ylitettäessä. Jo useina vuosina asia on ollut huonosti hoidettu useissa kadun ylityspaikoissa.

Kadun suunnittelu on ulkoistettu vieraspaikkakuntalaiselle firmalle, ja tuntuu että konsulteilla ja virkamiehillä ei ole käsitystä forssalaisesta kevyen liikenteen kulttuurista. Kuinka usein he itse käyttävät katuosuutta jalankulkijoina tai polkupyöräilijöinä?

Janne Vuorenmaasyntyperäinen kauppakatulainen

Uusimmat

Fingerpori

comic