Mielipiteet

Keskuskoulu ja Pohjois-Forssan oppilaat – Heistä kyllä huolehditaan

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Johanna Häggman nosti yleisönosastossa (FL 18.3.) esiin Pohjois-Forssan oppilaiden aseman Keskuskoululla etäopetuksen ruokajakelun yhteydessä.

Tähän asiaan liittyen sivistysjohtajan ja Koijärven koulunjohtajan kanssa on sovittu jakelun ulottamisesta Koijärven koululle viimeisen kahden jakokerran osalle. Huoltajat ovat saaneet asiasta viestin torstaina. Yleisemmin en ota kantaa tähän ruoka-annosjakeluun, koulu ei vastaa sen paremmin valmistamisesta kuin kuljetuksistakaan vaan niillä on oma organisaationsa.

Kirjoituksesta saattoi saada kuvan, ettei Pohjois-Forssan lapsista huolehdittaisi muiden tavoin ja tätä käsitystä katson tarpeelliseksi hälventää. Esimerkinomaisesti, suuresta oppilasmäärästä seurannut jakotuntien tarve oli nostanut kuljetusoppilaiden odotusaikojen määrää vaikkakin lain puitteissa, mutta merkittävästi. Asian noustua syksyllä keskusteluun tilanteeseen haettiin välitöntä helpotusta lisäämällä kilpailutettujen kuljetusten ulkopuolisia taksikyytejä aamuihin pääpainon ollessa nuorimmissa, seitsemäsluokkalaisissa. Pysyvämpää ratkaisua varten on ensi lukuvuodelle tehty päätöksiä, joilla näitä odotusaikoja leikataan huomattavasti. Oppilaskohtainen määrä riippuu mm. valinnaisvalinnoista mutta on kokonaisuudessaan siis hyvinkin vaikuttava.

Vastaavasti, haasteellisen etäjakson aikana lähiopetukseen erityisen tuen päätöksellä tai muutoin perustellusta syystä oikeutetuille kuljetusoppilaille on tarjottu tarvittaessa julkisten yhteyksien ulkopuolisia taksikuljetuksia koululle pääsyn mahdollistamiseksi.

Keskuskoulu on myös ylläpitänyt yleisesti harvinaista klo 13 välipalaa kulloisistakin säästötarpeista riippumatta. Välipala on toki kaikille lapsille, mutta perusteena ovat juuri pitkää päivää tekevät pohjoisforssalaiset. Tämä käytäntö tulee jatkumaan tulevaisuudessakin, pikemminkin toiveissa on sen monipuolistaminen.

Häggman viittasi myös korona-avustuksiin joista Keskuskoulun osuus oli 16 500 euroa. Tämä käytettiin siihen mihin oli ohjattukin eli koronakevään jälkeiseen oppilaiden koulunkäynnin tukemiseen. Keskuskoululla sillä palkattiin yksi koulunkäynnin ohjaaja lisää loppusumman kohdentuessa tukiopetukseen.

Olemme viestineet etäjakson pituudesta valtakunnallisen tiedon mukaisesti, viimeksi keskiviikon pääuutisissa opetusministeri Saramo ilmoitti sen päättyvän suunnitellusti. Päätöksen pysyessä olen kaikkien oppilaiden puolesta äärimmäisen helpottunut.

Yhteistyöterveisin

Uusimmat

Fingerpori

comic