Mielipiteet

Kestävää metsänhoitoa

Saimme erinomaisen uutisen, kun Metsä Group ilmoitti rakentavansa uuden biotuotetehtaan muuttotappiosta kärsivään Kemin kaupunkiin. Uusi tehdas on jopa suurempi kuin Metsä Groupin parin vuoden takainen investointi Ääneskoskelle. Uusia työpaikkoja on syntymässä arviolta 250, välillisesti yli 2000. Tärkeitä biotuotetehdashankkeita on suunnitteilla myös muualle Suomeen.

Investoinnit ovat tärkeitä niihin liittyvien arvoketjujen vuoksi, sillä metsäsektori on lähes kokonaisuudessaan suomalaisten hallussa. Isot metsäinvestoinnit luovat monipuolisesti työtä, toimeliaisuutta ja uutta yritystoimintaa. Kyse ei ole koskaan vain yhdestä biotuotetehtaasta, vaan paljon laajemmasta asiasta: alihankintaketjusta, jossa mukana ovat metsäkoneet, metalliala, sahat sekä investointia varten rakennettava infrastruktuuri, josta hyötyvät kaikki.

Suomalaiset metsät ovat maailman paras hiilinielu. Metsätaloutemme lähtökohtana on kestävä metsänhoito, joka perustuu siihen, että puusto kasvaa pitkällä aikavälillä enemmän kuin sitä käytetään luonnon monimuotoisuudesta huolehtien. Nämä periaatteet ovat kirjattu kansalliseen metsälakiin, joka toimii myös suunniteltujen biotehdasinvestointien kestävyyden takeena metsälain sitoessa metsänomistajia. Olemme omalla metsänhoitokulttuurillamme rakentaneet metsistä hyvin kasvavia ja uusiutuvia. Ne tuottavat paljon puuta, mutta ne nielevät myös paljon hiilidioksidia.

Suomalaiset metsät on nostettu jalustalle eduskunta- ja eurovaalien myötä. Metsät nähdään yhä tärkeämpänä osana globaalia ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastokeskustelussa olisikin nähtävä globaali perspektiivi, eikä tuijotettava kotimaan hiilinielua lyhytnäköisesti vain yhden vuoden tasolla. Luonnonvarakeskuksen ja Tapion suomalais-norjalainen tutkimus totesi vastikään, että hakkuiden vähentäminen Euroopassa lisäisi hakkuita muissa maanosissa, jolloin potentiaaliset ilmastoedut koko maailmalle jäisivät saamatta.

Kotimaassa ja Brysselissä keskustelu hiilinieluista ja metsien käytöstä on turhan mustavalkoista. Brysselissä tämä on vielä jokseenkin ymmärrettävää, sillä monella jäsenmaalla ei edes ole metsätaloutta, jonka suunnasta väitellä. Kotimaan keskustelu kummastuttaa enemmän. On ylipäätään vaikea ymmärtää, miksi Euroopan metsäisin maa, joka on elänyt ja hengittänyt metsistä vuosisatojen ajan, hakkaisi niitä kestämättömästi. Voi myös perustellusti kysyä, kuka muu hoitaa metsät ja tekee puusta kestävämpiä tuotteita kuin me suomalaiset?

Suomen hiilinielu on Euroopan suurin, ja pitkällä aikavälillä se kasvaa. Myös muut maat on saatava samalle uralle ja katseet käännettävä globaaleihin toimiin.

Uusimmat

Fingerpori

comic