Mielipiteet

Kokonaisharkintaa yöpäivystyksen säilyttämiseen

Ihmettelen, että on haettu apuun sairaanhoitopiirin johtaja Ranta ja lääkintöneuvos Vastamäki perustelemaan, että Forssan sairaalasta kannattaisi lopettaa yöpäivystys. Eikö yhtymäjohto pysty asiaa selvittämään? Ei, koska nytkin nostetut asiat ei ole pitäviä perusteita. Edelleenkin ollaan hyvin kaukana siitä arkitodellisuudesta, mitä Forssan sairaalan yöpäivystyksessä tehdään ja mitä tarkoittaa kokonaistaloudellisuus.

Jos yöpäivystys Forssan sairaalasta lopetettaisiin, todennäköisesti ensimmäiset pari vuotta juuri sopimusohjausjärjestelmän vuoksi näyttäisi siltä, että kustannukset eivät nouse. Sen jälkeen kustannukset varmasti nousevat merkittävästi perustuen 2,5 vuoden käyttöön. Jo nyt yöaikainen päivystystoiminta samoine toimenpiteineen keskussairaalassa kuin Forssan sairaalassa, on keskussairaalassa paljon kalliimpaa. Lisäksi Forssan yöpäivystyksessä jäisivät saamatta vieraspaikkakuntalaisten käynneistä saatavat kuntamaksut, jotka potilaan kotikunta maksaa täysimääräisesti ja potilaskohtaisesti juuri tuon hinnaston mukaan. Tämä tarkoittaa mm. potilaita Urjalasta, Somerolta ja kesäasukkaita, joita käy hyvin paljon sairaalan päivystyksessä jne.

Sh-piirin johtaja arvioi, että keskussairaala vetää hyvin keskimäärin viisi lisäpotilasta per yö. Hän ei näytä huomaavan, että se on keskiarvo. Toisinaan potilaita voi tulla vain 2 / yö, toisinaan taas vaikka 12 / yö. Jo ennestään ruuhkainen ja potilaita odotuttava yöpäivystys keskussairaalassa ruuhkautuu lisää ja potilaiden odotusajat ovat kohtuuttoman pitkiä. Lisäksi kukaan ei näytä ottavan huomioon niitä potilaita, joita Forssan sairaalan päivystäjä käy hoitamassa sairaalan osastoilla tai joita Forssasta käsin autetaan puhelimitse Nämä kaikki kun päätyvät keskussairaalaan, se lisää potilasmäärää entisestään ja kuntien laskua. Pelkkä potilaiden määrä ei kerro koko totuutta, on huomioitava myös potilaiden hoitoisuus.

Loimaalta arvioitiin Forssan Lehdelle, ettei yöpäivystyksen lopettamisesta pystytä arvioimaan, onko se tuonut säästöjä, muualta on tietoja, että yöpäivystyksen lopettaminen ja siirtyminen keskussairaaloihin on nostanut kustannuksia merkittävästi. Nyt yritetään keinoilla millä hyvänsä todistaa, että Forssassa kävisi toisin. Todisteita tälle ei kuitenkaan ole. Miksi tulopuoli halutaan antaa muualle?

Yhtymäjohtajan kommentointi Forssan Lehdessä 9.2.20 ”Forssassa on hoidettu tähänkin asti lähtökohtaisesti kevyempiä tapauksia”, hämmästyttää melkoisesti. Vakavasti sairaat potilaat hakeutuvat hoitoon useimmiten muutoin kuin ambulanssilla, maallikko ei välttämättä osaa itse arvioida, minne tulee mennä. Forssan sairaalassa hoidetaan niitä potilaita, joita tämän tason yksikölle kuuluukin. Hoidon oikea porrastus on juuri se, mikä tekee hoidosta kustannustehokasta. Kaikki eivät tarvitse keskussairaalatasoista hoitoa. Vähättelevä tyyli osoittaa, että johto ei arvosta oman yksikön tekemää työtä. En pidä kevyinä tapauksina sydäninfarkteja, sydämen vajaatoiminnan pahenemista, kouristuskohtauksia, murtumia, potilaan elvytyksiä jne., joita Forssan yöpäivystyksessäkin hoidetaan. Yöpäivystyksessä toimitaan potilaiden parhaaksi. Forssan seudun asukkaat ansaitsevat tärkeät palvelut lähellä.

Hyvät päättäjät tehkää oikea päätös, säilyttäkää Forssan sairaalan yöpäivystys!

Uusimmat

Näkoislehti

21.9.2020

Fingerpori

comic