Mielipiteet

Koronakriisi uhkaa heikentää nuorten työelämään pääsyä

Forssalainen Veikka Lähteenkorva pääsi keväällä työnmakuun opiskelijoille suunnatun henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelun Jobparin kautta. Kuva: Lassi Puhtimäki
Forssalainen Veikka Lähteenkorva pääsi keväällä työnmakuun opiskelijoille suunnatun henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelun Jobparin kautta. Kuva: Lassi Puhtimäki

Koronakriisillä on ollut merkittäviä vaikutuksia nuorten työelämään pääsyyn ja työllisyyteen. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys on kaksinkertaistunut vuoden takaisesta.

Koronakriisi on vaikuttanut erityisen vahvasti palvelualojen työllisyyteen. Palvelualoilla on suuri merkitys nuorten työllistäjänä ja työmarkkinoille pääsyn porttina. Moni aloittaa työelämän kesätyössä kaupan kassalla, hotellin vastaanotossa tai ravintolan tarjoilijana. Kesätöitä on ollut tänä vuonna noin kolmanneksen vähemmän kuin aiempina vuosina.

Työelämän aloittaminen työttömäksi jäämisen kokemuksella heittää varjon nuoren tulevallekin työuralle. Työttömyys ja muu työelämän ulkopuolisuus työuran alkuvaiheessa lisäävät riskiä myöhemmille työllistymisen vaikeuksille, matalammille ansioille, osaamisen ja ammattitaidon rapautumiselle, sekä itsetunnon, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työkyvyn heikentymiselle.

Suurimmassa riskissä ovat vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevat ja vastavalmistuneet nuoret. Työuran luisuminen sivuraiteelle heti alkuvaiheessa tulee myös monin tavoin kalliiksi. Menetettyjä työvuosia ja niihin kytkeytyviä kustannuksia kertyy sitä enemmän, mitä varhaisemmin työura katkeaa.

Koronakriisin jälkihoidossa on eri tavoin tuettava nuorten työelämään siirtymistä ja ehkäistävä nuorten ikäluokkien työttömyyttä ja sen pitkittymistä. Työelämään siirtymistä voidaan tukea julkisilla palveluilla, kuten työpaja- tai Ohjaamotoiminnalla. Näitä palveluja ei saa vähentää vaikeinakaan aikoina, sillä juuri työelämän vetovoiman hiipuessa niille on erityistä tarvetta.

Monella työpaikalla poikkeustilanne koettiin kriisinä, joka pakotti kipeisiinkin päätöksiin. Toisaalta osa työpaikoista pystyi menestyksekkäästi mukauttamaan toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin ja kehitti uusia toimintatapoja. Tulevaisuuteen luottaminen onkin tapa säilyttää organisaation uudistumiskyky myös poikkeusolosuhteissa.

Nuoren palkkaaminen on tulevaisuusinvestointi. Se antaa nuorelle paitsi ensimmäisen kosketuksen työelämään, myös kokemuksen vastuunkantamisesta ja luottamuksesta omiin kykyihin. Työpaikalle se antaa mahdollisuuden osaamisen varmistamiseen tulevaisuudessakin sekä inhimillisen pääoman kasvattamiseen uusien kyvykkyyksien myötä. Ulospäin nuoren palkkaaminen antaa signaalin paitsi yhteiskuntavastuullisesta, myös tulevaisuuteen uskovasta ja uudistumiskykyisestä työnantajasta.

Uusimmat

Fingerpori

comic