Mielipiteet

Koronatuki vasemmistoliiton esittämänä ei kelvannut

Kuva: Juha Neuvonen
Kuva: Juha Neuvonen

Koronapandemiasta johtuvaa taloudellista taantumaa Amerikan Yhdysvalloissa elvytetään markkinatalouteen oleellisesti kuuluvalla, kulutuksen kautta tapahtuvan ostovoiman lisäystä kansalaisille jaettavilla shekeillä. Toimenpide on oleellinen osa markkinataloutta ja palvelee yritystoimintaa kuluttajien välityksellä, jolloin elvytystoimenpiteet ovat tasapuolisia ja oikeuden mukaisia ottaen huomioon niin yrittäjät kuin muutkin veron maksajat.

Meillä Suomessa suora vastikkeeton tuki yrityksille (100.000 e ++++) ei välttämättä palvele elvyttävästi siinä määrin kuin kulutuksen kautta ohjattu ja kohdentunut ostovoiman lisäys. On olemassa vaara, että ylimitoitettu tuki yrityksiin saattaa joissakin tapauksissa jäädä nk. laiskaksi pääomaksi, joka ei toimi tarkoituksen mukaisesti täysimääräisesti elvyttävänä toimenpiteenä.

Kokoomuslainen yrittäjä, kaupunginvaltuutettu FL 16.3 esittää, että kunnat tukisivat kaikkia paikallisia yrittäjiä: ”Forssa sai koronatukea neljä miljoonaa euroa ja ylimääräisen tuloksen. Ehkä siitä summasta voisi hieman tukea yrittäjiä?” Tästä lausumasta olen samaa mieltä. Näin vasemmistoliitto edellytti tehdessään valtuustoaloitteen. Kuinkas sitten kävikään???

Forssan vasemmistoliitto teki valtuustoaloitteen 11.5 2020 koskien pandemian aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia forssalaisille yrityksille. Aloite oli suunnattu yrityksiin kuntalaisten ostovoiman lisäämisen kautta. Aloite oli tarkoitettu talouden tuen lisäksi myös tukemaan kaikkia forssalaisia henkisesti.

Aloitteen kustannusvaikutus olisi n. 800 000 e elikkä pieni osa saamastamme valtion koronatuesta 4 miljoonasta. Tuosta summasta olisi osa palautunut kaupungin kassaan verojen muodossa. Lisäksi toimenpiteellä olisi ollut myös työllisyyttä edistävä vaikutus. Toteutuessaan aloite olisi koskenut tasapuolisesti kaikkia forssalaisia. Varsinkin lapsiperheille tuki olisi ollut erinomainen apu tukemaan mm lapsien harrastetoimintaa.

Olin todella pettynyt aloitteen saamaan kohteluun. Virkamiesten valmistelu oli tosi leväperäistä, asiaan ei ollut paneuduttu. Forssan virkamiesjohdon valmistelu ei ollut miltään osin asiallista, tarkoituksena olikin tyrmätä aloitteen eteneminen. Hämmennystäni lisäsi valtuuston käsittelyssä aloitteen hylkääminen vain vasemmistoliiton ollessa tekemänsä aloitteen takana.

Forssalaisen yritystoiminnan tukeminen tuntuu jäävän useimmiten lupausten ja juhlapuheiden tasolle.

Tarvitaan tekoja, puheita on ollut riittämiin.

Fingerpori

comic